Blog

Blog

2804, 2022

Koľko jazykov sa dá naučiť

V našom husto obývanom svete sa používa viacero jazykov. Je čoraz bežnejším javom, že ľudia ovládajú viac než len jeden jazyk. Mnoho ľudí dokáže komunikovať v troch alebo aj viacerých jazykoch. Dôvody môžu byť na to rôzne, napríklad snaha o kariérny postup, [...]

504, 2022

Čo je to strojový preklad

Až do konca roka 2016 boli všetky produkty strojového prekladu na trhu založené na algoritmoch, ktoré využívali štatistické prístupy na určenie najlepšieho možného prekladu pre konkrétne slovo. Strojový preklad funguje tak, že jeden jazyk (zdrojový jazyk) je pomocou softvéru prekonvertovaný do iného [...]

2009, 2021

Ako získať občianstvo EÚ

Možno sa pýtate, ako získať európske občianstvo a aké výhody to prináša, ak chcete pracovať, odísť do dôchodku, študovať alebo začať podnikať. Tisíce jednotlivcov z celého sveta, z krajín mimo EÚ získavajú európske občianstvo. Akým spôsobom môžu dosiahnuť tento cieľ? [...]

2804, 2022

Koľko jazykov sa dá naučiť

V našom husto obývanom svete sa používa viacero jazykov. Je čoraz bežnejším javom, že ľudia ovládajú viac než len jeden jazyk. Mnoho ľudí dokáže komunikovať v troch alebo aj viacerých jazykoch. Dôvody môžu byť na to rôzne, napríklad snaha [...]

504, 2022

Čo je to strojový preklad

Až do konca roka 2016 boli všetky produkty strojového prekladu na trhu založené na algoritmoch, ktoré využívali štatistické prístupy na určenie najlepšieho možného prekladu pre konkrétne slovo. Strojový preklad funguje tak, že jeden jazyk (zdrojový jazyk) je pomocou softvéru [...]

2112, 2021

Akým jazykom sa hovorí v Egypte?

Pri otázke, akým jazykom sa v súčasnosti hovorí v Egypte, dokáže presne odpovedať len málokto. Väčšina dialektov používaných v Egypte má totiž formu nárečia. Spomedzi nich sú najrozšírenejšími jazykmi tie, ktoré používajú arabské skupiny obyvateľstva. Keďže Egypt obýva mnoho [...]

1607, 2018

Koľko stojí preklad?

O ceny prekladov ste sa už určite zaujímali – či už kvôli prekladu webstránky vašej spoločnosti, obchodnej dokumentácie, katalógov, marketingových materiálov alebo úradných dokumentov. Je prirodzené, že cena tu zohráva veľmi podstatnú úlohu, a práve od nej sa pravdepodobne bude odvíjať [...]

211, 2021

Viete správne vykať?

Vykanie je komunikačný spôsob určený na vyjadrenie úcty voči neznámym osobám, vyššie postaveným osobám, či iným jednotlivcom, ktorí si podľa nášho názoru a spoločenskej normy zaslúžia prejavenie rešpektu vo vzájomnej sociálnej interakcii. V profesionálnej i bežnej komunikácii sa každý [...]

1501, 2019

Ako ušetriť vďaka CAT nástrojom?

Žijeme vo veľmi rýchlej dobe, čo sa odráža aj na požiadavkách našich zákazníkov. Mnohí potrebujú rýchly preklad za čo najnižšiu cenu, pretože sa musia zmestiť do rozpočtu – svojho či svojej spoločnosti. Kvalita a konzistentnosť prekladu sú však pre nich stále rovnako [...]

Go to Top