Blog

Blog

2509, 2022

Medzinárodný marketing vs. globálne marketingové stratégie

Uvedomujeme si, že pojmy globálny marketing a medzinárodný marketing môžu väčšine ľudí znieť podobne, avšak majú odlišnú podstatu. V oboch prípadoch ide o rozdielne fázy internacionalizácie alebo pôsobenia spoločnosti v zahraničí. Pod pojmom globálny marketing rozumieme realizáciu marketingových aktivít z centrály spoločnosti [...]

2009, 2021

Ako získať občianstvo EÚ

Možno sa pýtate, ako získať európske občianstvo a aké výhody to prináša, ak chcete pracovať, odísť do dôchodku, študovať alebo začať podnikať. Tisíce jednotlivcov z celého sveta, z krajín mimo EÚ získavajú európske občianstvo. Akým spôsobom môžu dosiahnuť tento cieľ? [...]

1108, 2022

Preklad programovacieho jazyka

S rastúcou rozmanitosťou programovacích jazykov rastie aj potreba prekladať programy napísané v jednom vysokoúrovňovom programovacom jazyku jazyku do iných programovacích jazykov. Tento typ prekladu nám môže pomôcť efektívnejším spôsobom opätovne využívať existujúci kód, najmä ak sa dá preklad automatizovať. [...]

1607, 2018

Koľko stojí preklad?

O ceny prekladov ste sa už určite zaujímali – či už kvôli prekladu webstránky vašej spoločnosti, obchodnej dokumentácie, katalógov, marketingových materiálov alebo úradných dokumentov. Je prirodzené, že cena tu zohráva veľmi podstatnú úlohu, a práve od nej sa pravdepodobne bude odvíjať [...]

211, 2021

Viete správne vykať?

Vykanie je komunikačný spôsob určený na vyjadrenie úcty voči neznámym osobám, vyššie postaveným osobám, či iným jednotlivcom, ktorí si podľa nášho názoru a spoločenskej normy zaslúžia prejavenie rešpektu vo vzájomnej sociálnej interakcii. V profesionálnej i bežnej komunikácii sa každý [...]

1501, 2019

Ako ušetriť vďaka CAT nástrojom?

Žijeme vo veľmi rýchlej dobe, čo sa odráža aj na požiadavkách našich zákazníkov. Mnohí potrebujú rýchly preklad za čo najnižšiu cenu, pretože sa musia zmestiť do rozpočtu – svojho či svojej spoločnosti. Kvalita a konzistentnosť prekladu sú však pre nich stále rovnako [...]

Go to Top