S rastúcim dopytom po produktoch alebo službách na zahraničných trhoch alebo s v súvislosti s novými obchodnými príležitosťami môžu rastúce podniky čeliť perspektívam globálnej expanzie. Ide o prirodzený vývoj, ktorý, ak je realizovaný vhodným spôsobom a v správnom čase, môže prinášať značné výhody.

Uvažovali ste o tom, že by ste svoje podnikanie rozšírili na globálnu úroveň? Chcete pochopiť výhody a nevýhody spojené s rozširovaním vášho podnikania na zahraničné trhy? Najskôr je potrebné zvážiť výhody a nevýhody vyplývajúce z medzinárodného expandovania.

Ak je globálna expanzia vaším ďalším krokom, v prvom rade si musíte zrealizovať medzinárodný prieskum. Plánovanie globálnej expanzie môže predstavovať rozdiel medzi úspechom a neúspechom. Skôr ako začnete zriaďovať podnikateľské entity a zamestnávať zamestnancov v zahraničných krajinách, je najprv nevyhnutné porozumieť novému trhu, na ktorý sa chystáte expandovať.

Aj napriek výhodám expanzie sa každá spoločnosť pri vstupe na zahraničné trhy stretne s určitými ťažkosťami. K niektorým nevýhodám vyplývajúcim zo vstupu podnikateľského subjektu na zahraničné trhy patria:

• Sprísňujúce sa imigračné predpisy

Úloha založiť pobočku a priradiť zamestnancov môže byť vzhľadom na imigračné predpisy pre pracovníkov s dlhodobou praxou komplikovaná. Pri registrácii spoločnosti očakávajte dôkladný vládny audit, ako aj nutnosť vybaviť pracovné povolenia pre všetkých pridelených manažérov či zamestnancov.

• Kultúrne a jazykové bariéry

Pre väčšinu regionálnych trhov, akými sú EÚ alebo juhovýchodná Ázia, naďalej platia kultúrne a jazykové bariéry medzi krajinami, a rovnako aj odlišné podnikateľské normy, ktoré sú pre mnohých ľudí veľkou neznámou.

• Finančné náklady a právne nariadenia týkajúce sa zakladania podnikateľského subjektu

Ak spoločnosti zakladajúce vlastnú výrobnú pobočku nevyhľadajú odbornú pomoc, budú v procese registrácie a zakladania čeliť výrazným a časovo náročným výzvam.

• Služby môže byť stále potrebné zabezpečovať od externých dodávateľov

Keďže zriadenie pobočky výhradne za účelom poskytovania zákazníckych služieb je náročné, mnohé firmy využívajú externé služby call centier. Tým však strácajú časť individuálneho prístupu, ktorý poskytujú ich vlastní skúsení zamestnanci.

• Požiadavky na kapitalizáciu a vlastníctvo

Niektoré krajiny zavádzajú limity kapitalizácie pre medzinárodné podniky a SAE vyžaduje minimálne 51 percentný podiel lokálneho vlastníctva v každej spoločnosti (s výnimkou zón voľného obchodu).

• Riziká spojené s dodržiavaním predpisov

Vstup na nové trhy môže byť náročný. Keď spoločnosť vstupuje na nový trh, musí sa prispôsobiť miestnym normám a fungovať v súlade s nimi. Tieto pravidlá sa môžu výrazne líšiť od pravidiel v domovskej krajine danej spoločnosti. Preto je veľmi dôležité začať spolupracovať s tými správnymi odborníkmi, ktorí vám pomôžu dodržiavať predpisy a zaviesť správne obchodné postupy s ohľadom na lokalizáciu a SEO optimalizáciu.

Čo si z toho odniesť…

Skôr, než svoju spoločnosť posuniete do ďalšej fázy, je veľmi dôležité pochopiť výhody a nevýhody vyplývajúce z expandovania na medzinárodné trhy. S pôsobením na globálnej úrovni je spojených množstvo príležitostí, avšak ako sme sa presvedčili, má aj množstvo nevýhod. Jednou z možností je medzinárodná expanzia bez nutnosti založenia miestnej spoločnosti. Tento postup eliminuje všetky nepríjemnosti a zároveň poskytuje všetky výhody.

Pri zvažovaní výhod a nevýhod súvisiacich so založením podnikateľského subjektu sa nebojte požiadať o radu odborníkov na podnikanie a zvážiť riešenia, akým je napríklad poistenie obchodného úveru. Ten pomôže podporiť rast predaja a ochráni vašu spoločnosť pred stratou, ak by sa stalo niečo neočakávané.

Vďaka K&J Translations môžete prestať hádať a obávať sa námahy spojenej s rozširovaním vášho podnikania na medzinárodnú úroveň. Ak potrebujete asistenciu pri procese rozširovania vášho podniku na zahraničný trh, kontaktujte nás tu a náš tím vyškolených odborníkov zabezpečí hladký priebeh.