Súdne preklady

Potrebujete súdne overený preklad s pečiatkou súdneho prekladateľa? Obráťte sa na nás! Firmám aj fyzickým osobám ponúkame kvalitné služby našich súdnych prekladateľov, a to za naozaj prijateľné ceny.

Súdne preklady vyžadujú najvyšší stupeň odbornosti a dôvernosti, preto s každým vašim dokumentom zaobchádzame maximálne opatrne.

Súdne preklady vykonávajú súdni prekladatelia, ktorých vymenovalo Ministerstvo spravodlivosti. Súdny prekladateľ text preloží a svojou pečiatkou a podpisom zaručí obsahovú zhodu s originálom. Súdny preklad je zviazaný s originálom a je to úradný dokument, ktorý môžete použiť vo všetkých inštitúciách na svete.

Ktoré dokumenty zvyčajne potrebujú súdne overenie?

  •  sobášne a rodné listy,
  •  potvrdenia (o vzdelaní, výpis z registra trestov),
  •  vysvedčenia, diplomy a certifikáty,
  •  osvedčenia,
  •  výpisy z registrov,
  •  obchodné dokumenty,
  •  oficiálne listy (z úradov, súdov),
  •  zdravotné potvrdenia alebo správy,
  •  právna dokumentácia,
  •  iné dokumenty.

Originály dokumentov, ktoré potrebujete preložiť, nám môžete poslať poštou alebo naskenovať do e-mailu (najprv sa však pri inštitúcii, pre ktorú je preklad určený, uistite, či im bude postačovať kópia originálneho textu – mnohé si totiž vyžadujú originál).

Ak nepotrebujete súdne overený preklad, ponúkame vám aj bežné preklady za výhodnú cenu.

Ak máte ďalšie otázky, kontaktujte nás na info@kjtranslations.sk, telefonicky na čísle +421 948 010 568 alebo prostredníctvom kontaktného formuláru.

Nahrajte súbor
Bezplatná
ponuka