Prekladanie právnych dokumentov

Zákon, alebo právo je súborom rôznych pravidiel, prostredníctvom ktorých sú riadené najdôležitejšie vzťahy v štáte a spoločnosti. Zákony sú uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. V demokratických krajinách zákony určuje ľud prostredníctvom zákonodarného zboru – parlamentu, čo je na Slovensku Národná rada Slovenskej republiky (NR SR). Efektívnosť zákonov zabezpečuje štát a jeho inštitúcie: súdy, polícia, prokuratúra, správne a výkonné orgány.

Preklady v právnej oblasti vyžadujú od prekladateľa špecifické znalosti právnej terminológie, ktoré sú v každej krajine iné, preto patria medzi najnáročnejší typ prekladov.

Preklady právnych textov sú často mylne považované za to isté, ako súdne preklady, no nie sú identické. Preklady rôznych organizačných poriadkov, zmlúv, splnomocnení a iných právnych textov často nepotrebujú súdne overenie. Viac o súdnych prekladoch si môžete prečítať tu.

Ktoré texty z právnej oblasti prekladáme?

  • Zmluvy (medzinárodné, darovacie, kúpo-predajné, zmluvy o spolupráci …),
  • splnomocnenia,
  • organizačné poriadky rôznych spoločností,
  • súdne akty,
  • úradné dokumenty,
  • atď.

Prekladateľská agentúra K&J Translations si je vedomá toho, že sú právne texty veľmi dôverného charakteru, preto vám garantujeme, že s vašimi informáciami budeme zaobchádzať veľmi citlivo a opatrne. Pri prekladoch právnych textov spolupracujeme s maximálne overenými prekladateľmi, ktorí sú nielen rodení hovoriaci cieľového jazyka, ale sú aj odborníci na právnu oblasť.

Okrem prekladov právnych textov vám ponúkame ešte nasledujúce služby:

  • dodatočná korektúra textu (odporúčame ju najmä v prípadoch, ak je text určený na publikáciu alebo marketingové účely),
  • grafická úprava preloženého textu (vhodná je v prípade, ak si prajete, aby grafická podoba textu bola v súlade s grafickou podobou originálu. Odporúčame ju predovšetkým v prípadoch, kedy je originál textu v .pdf formáte, obsahuje obrázky a tabuľky alebo ak je originál oskenovaný.)

Ak máte ďalšie otázky, kontaktujte nás na info@kjtranslations.sk, telefonicky na čísle +421 948 010 568 alebo prostredníctvom kontaktného formuláru.

Nahrajte súbor
Bezplatná
ponuka