Preklady internetových stránok

O efektívnej webovej stránke so skvelou návštevnosťou sníva každý podnikateľ, ktorý si je vedomý toho, aký prínos môže firme priniesť kvalitná a medzi používateľmi obľúbená webová stránka! Stále viac podnikateľov sa preto rozhodne svoju webovú stránku preložíť do jedného alebo viacerých cudzích jazykov.

Preklad vášho webu do cudzích jazykov vám môže otvoriť dvere k potenciálnym novým zákazníkom na zahraničných trhoch a zlepšiť postavenie vašej webovej stránky na internetových vyhľadávačoch (Google, Bing, atď.).

Výskumy ukázali, že je pre zákazníkov dôležitejšia možnosť informácie získať v ich rodnom jazyku, než samotná cena výrobku alebo služby. Viac než polovica zostane na webovej stránke dlhšie, aj je jej obsah napísaný v ich rodnom jazyku. S prekladom vášho webu teda získate viac spotrebiteľov!

Stále viac firiem sa rozhoduje preložiť svoju webovú stránku. Prečo?

Internet sa stáva stále dôležitejším nástrojom, prostredníctvom ktorého ľudia vyhľadávajú informácie, služby a výrobky. Ak vaša stránka nemôže ponúknuť zákazníkovi informácie v jeho rodnom jazyku alebo v jazyku, ktorému bez problémov rozumie, je preňho nepoužiteľná. Ak si v dnešnej digitálnej dobe chcete vybojovať náskok pred vašou konkurenciou, je veľmi dôležité, aby bola vaša webová stránka viacjazyčná, keďže tým spôsobom uplatníte vašu obchodnú značku aj v zahraničí.

Prečo sa oplatí dať si preložiť webovú stránku?

  • Rozšírite si vašu bázu zákazníkov aj obsah predaja.
  • Získate zahraničných zákazníkov a tým pádom aj viac príjmov.
  • Vašu firmu predstavíte celému svetu.
  • Získate nových obchodných partnerov.

V agentúre K&J Translations sme webové stránky preložili už mnohým firmám. Pri prekladaní sme posvätili špeciálnu pozornosť terminológii a koncentrácii na budúcich zákazníkov.

Ak si prajete, aby bol preklad ešte dodatočne prehliadnutý našimi skúsenými odborníkmi a rodenými hovoriacimi, s radosťou vám to zabezpečíme! Posnažíme sa, aby vaša preložená webová stránka pôsobila na domácich rodených hovoriacich cieľového trhu úplne prirodzene!

Zvýšte si príjmy pomocou kvalitného prekladu vášho internetového obsahu! Vaša webová stránka bude vďaka našim kvalitným prekladom ľahšie dostupná svetovému trhu.

Okrem prekladov webových stránok vám ponúkame ešte nasledujúce služby:

  • dodatočná korektúra textu (odporúčame ju najmä v prípadoch, ak je text určený na publikáciu alebo marketingové účely),
  • grafická úprava preloženého textu (vhodná je v prípade, ak si prajete, aby grafická podoba textu bola v súlade s grafickou podobou originálu. Odporúčame ju predovšetkým v prípadoch, kedy je originál textu v .pdf formáte, obsahuje obrázky a tabuľky alebo ak je originál oskenovaný.

Prečítajte si naše blogové príspevky o preklade webových stránok:

Ak máte ďalšie otázky, kontaktujte nás na info@kjtranslations.sk, telefonicky na čísle +421 948 010 568 alebo prostredníctvom kontaktného formuláru.

Nahrajte súbor
Bezplatná
ponuka