Preklady českého jazyka

Slovenský a český jazyk sú si naozaj veľmi podobné a veríme, že komunikácia s našimi západnými bratmi vám nespôsobuje najmenší problém. Niekedy je však potrebné využiť služby prekladateľa aj v tejto jazykovej kombinácii. K&J Translations vám ponúka nielen preklady češtiny zo / do slovenčiny, ale aj v kombinácii s mnohými svetovými jazykmi. Naši prekladatelia sú vám k dispozícii, neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať.

Čeština patrí do skupiny západoslovanských jazykov. Je to oficiálny jazyk Českej republiky a používa ho viac než 10 miliónov ľudí. Česká abeceda má 42 písmen, medzi ktorými sú aj unikáty, ktoré v iných jazykoch nenájdete (napr. ě, ň, ř, ů). Česko je členom Európskej únie od roku 2004. Hraničí s Nemeckom, Rakúskom, Poľskom a Slovenskom, s ktorým do 1.1.1993 tvorilo spoločný štát Československo.

Využite služby našich skúsených prekladateľov:

preklady zo slovenčiny do češtiny

preklad z češtiny do slovenčiny

preklad češtiny v kombinácii s 85 svetovými jazykmi

Do češtiny vám radi preložíme rôzne typy textov: webové stránky, podnikateľské plány, zmluvy, záverečné práce, vyrozumenia či úradne dokumenty. Preložíme vám všetko, čo potrebujete pri podnikaní na českom trhu alebo pre vaše súkromné potreby! Veríme, že vám naše preklady pomôžu pri dosahovaní vašich cieľov a úspechov.

V prípade väčšej objednávky nad 20 normostrán vám vieme ponúknuťVÝHODNÉ MNOŽSTVOVÉ ZĽAVY.

Ak chcete, aby bol váš text naozaj bezchybný, okrem prekladu vám odporúčame využiť aj služby korektora, ktorým je vždy buď rodený hovoriaci (tzv. native speaker), alebo certifikovaný odborník na daný jazyk.

Korektor preložený text pozorne skontroluje, gramaticky či štylisticky ho doladí tak, aby znel rodeným hovoriacim cieľového jazyka prirodzene.

Ak máte ďalšie otázky, kontaktujte nás na info@kjtranslations.sk, telefonicky na čísle +421 948 010 568 alebo prostredníctvom kontaktného formuláru.

Nahrajte súbor
Bezplatná
ponuka