Technické preklady

Preklady technických textov zahŕňajú rôzne odborné oblasti (napr. strojníctvo, stavbárstvo, elektrotechnika, atď.), ktoré od každého prekladateľa vyžadujú špecifické odborné znalosti a vhodné používanie terminológie. Pri každej odbornej oblasti je nesmierne dôležité, aby prekladateľ presne rozumel význam originálneho textu a rovnako zrozumiteľne ho preložil do cieľového jazyka.

Dobrí prekladatelia technických textov musia mať výborné technické rozmýšľanie a počas prekladateľského postupu sa často radia s odborníkmi na danú oblasť.

Nevhodné používanie odborných termínov alebo neznalosť špecifickej odbornej oblasti môžu mať vážne následky na kvalitu prekladu. Nesprávny preklad môže následne spôsobiť rôzne komplikácie – môže prísť k nesprávnemu používaniu strojov a následne ku hmotnej škode alebo dokonca k zraneniam.

Pri technických prekladoch sú pre nás kľúčové:

  • presnosť,
  • konzistentnosť,
  • terminologická presnosť,
  • používanie primeraných odborných termínov,
  • dodržiavanie dohodnutých časových termínov.

V prekladateľskej agentúre K&J Translations máme množstvo skúseností s prekladaním rôznych technických dokumentov pre výrobcov, distributérov alebo jednotlivcov. S radosťou vám preložíme akýkoľvek technický text – návod na používanie stroja, brožúry, katalógy, prezentácie, články alebo opisy výrobkov.

Ponúkame vám preklady textov z rôznych oblastí (stavebníctvo, elektrotechnika, strojárstvo, letecký priemysel, medicína …).

Pri prekladaní technických dokumentov spolupracujeme s kvalifikovanými a skúsenými prekladateľmi a v prípade akýchkoľvek nejasností sa radíme s odborníkmi na konkrétnu oblasť. Zo skúseností vieme, že pri technických textoch sa zvykne veľká časť textu opakovať, preto v takýchto prípadoch našim zákazníkom ponúkame zľavu na opakovanie.

Váš text bude s pomocou našich prekladateľov a odborníkov terminologicky a gramaticky správny a zrozumiteľný pre všetkých používateľov.

Okrem technických prekladov vám ponúkame ešte nasledujúce služby:

  • dodatočná korektúra textu (odporúčame ju najmä v prípadoch, ak je text určený na publikáciu alebo marketingové účely),
  • grafická úprava preloženého textu (vhodná je v prípade, ak si prajete, aby grafická podoba textu bola v súlade s grafickou podobou originálu. Odporúčame ju predovšetkým v prípadoch, kedy je originál textu v .pdf formáte, obsahuje obrázky a tabuľky alebo ak je originál oskenovaný.

Ak máte ďalšie otázky, kontaktujte nás na info@kjtranslations.sk, telefonicky na čísle +421 948 010 568 alebo prostredníctvom kontaktného formuláru.

Nahrajte súbor
Bezplatná
ponuka