Pri nahrávaní nahrávok pre videá je problémom neustále synchronizovanie zvuku (hlasovej stopy) s videom spôsobom, aby to, čo sa hovorí, zodpovedalo tomu, čo je na obrazovke. Pri lokalizácii videa je to ešte ťažšie, keď je hlasový záznam nahraný v inom jazyku. Keďže cieľový jazyk má častokrát inú dĺžku ako ten pôvodný, zvuk v cieľovom jazyku sa nie vždy zhoduje s originálom. Najtypickejším riešením je načasovanie hlasového záznamu tak, aby zodpovedal tomu, čo sa deje na videu.

Načasovaný hlasový záznam

Zvuková nahrávka je v prípade načasovaného hlasového záznamu značne obmedzená. Talentovaný hlasový herec musí nahrať scenár v konkrétnom časovom rámci. To zahŕňa vyhotovenie toľkých záznamov, koľko ich je potrebných na dokonalé načasovanie. Potrebné je aj určité doladenie zo strany zvukového inžiniera, aby sa skrátili jednotlivé časové úseky bez hlasového záznamu. Nahrávanie s časovými obmedzeniami si môže vyžadovať prepracovanie preloženého scenára, aby ho bolo možné vmestiť do časového limitu.

Hlasový záznam bez načasovania

Hlasový záznam bez načasovania môže byť viac preferovanou možnosťou. Je tomu tak z viacerých dôvodov. Fakt, že nie je potrebné meniť preložený scenár, môže zvýšiť presnosť lokalizácie. Zaváži určite aj to, že vyhotovenie hlasového záznamu bez načasovania je zvyčajne lacnejšie – najmä vďaka tomu, že celé nahrávanie je možné dokončiť v jednej alebo dvoch nahrávkach. Hlasový herec teda nestrávi v štúdiu toľko času. Nakoniec treba poznamenať, že hlasový záznam bez načasovania je možné vyhotoviť v prirodzenom tempe.

Problém s hlasovým záznamom bez načasovania spočíva v tom, že jeho dĺžka sa nemusí zhodovať s dĺžkou videa. Na ich zosúladenie musí byť upravený buď zvuk, alebo video, prípadne oboje. Nejde pritom o jednoduchý proces; ten si vyžaduje čas a špecifické technické zručnosti, čo môže mať za následok nárast nákladov na úroveň vyššiu ako pri načasovanom hlasovom zázname.

 

Spoločnosť K&J Translations našťastie vyvinula technologický postup, ktorý automaticky upravuje zvukový aj obrazový záznam. Stačí stlačiť tlačidlo a zvuková stopa sa automaticky synchronizuje s videom. To dokáže ušetriť hodiny namáhavej práce.

Úspora času znamená úsporu peňazí v rámci celého procesu. Keďže pri hlasovom zázname bez načasovania nie je potrebné vynaložiť prostriedky a úsilie na prispôsobenie scenára, ide z hľadiska nákladov o efektívnejšie a menej náročné riešenie. Keď sa hlasový záznam bez načasovania spojí s technológiou automatickej synchronizácie spoločnosti K&J Translations, prostriedky a čas potrebný na preklad filmu do iného jazyka sa výrazne znížia.