Keď vaša spoločnosť expanduje na nové trhy, je nevyhnutné, aby ste mali webové stránky dostupné v tých jazykoch, ktoré uprednostňujú vaši noví klienti.

Klasický preklad webových stránok nepochybne vzbudí medzi týmito zákazníkmi zvedavosť, ale na nadviazanie skutočných kontaktov, ktoré povedú ku konverziám, budete potrebovať aj lokalizáciu.

Hoci väčšina ľudí používa pojmy preklad a lokalizácia ako vzájomne zameniteľné, existuje medzi nimi podstatný rozdiel. Ak tento rozdiel prehliadnete, prídete o efektívny spôsob optimalizácie obsahu webu pre zákazníkov, ktorí hovoria viacerými jazykmi.

Proces úpravy existujúcej webovej stránky spôsobom, aby bola prístupná, funkčná a kultúrne prispôsobená cieľovému publiku, je známy ako lokalizácia webovej stránky alebo preklad webovej stránky. Navyše si treba uvedomiť, že až jedna tretina všetkých používateľov internetu nie je rodenými hovorcami anglického jazyka. Výskumy tiež ukazujú, že návštevníci zostávajú na webovej stránke dvakrát dlhšie, ak je v ich rodnom jazyku.

Preklad

Keďže preklad je priamou konverziou z jedného jazyka do druhého, ide v porovnaní s lokalizáciou o jednoduchší proces. Klasický preklad je vhodný napríklad pri:

  • Obaloch a etiketách
  • Štítkoch
  • Internej komunikácii (školiaci materiál, intranet, poznámky)
  • Oficiálnych dokumentoch

Odborné prekladateľské služby sú najlepšou voľbou v prípade, ak je konkrétny obsah určený širšiemu publiku. Ide o skvelý spôsob, ako sprístupniť informácie ľuďom hovoriacim viacerými jazykmi, a môže byť naozaj užitočný.

Lokalizácia

Lokalizácia je vhodná vtedy, keď máte do činenia s cieleným obsahom. Lokalizácia, ktorá je často označovaná ako „L10n“, ide rámec prekladu a to tak, že obsah nielen prekladá, ale ho aj prispôsobuje. To v praxi znamená, že bez ohľadu na jazyk, v ktorom sú napísané, sú vaše materiály prispôsobené cieľovému publiku. Lokalizácia je vhodná najmä v prípade:

  • Marketingových materiálov
  • Sloganov
  • Kampaní na sociálnych sieťach
  • Webových stránkach
  • Hier

Keď prekladateľ lokalizuje váš obsah, v podstate sa postará o to, aby sa váš obsah dostal k cieľovému publiku v cieľovom jazyku.

 

Spoločnosť K&J Translations odstraňuje z procesu prekladu webových stránok zbytočné domnienky a náročnosť. Nadväzujeme na prácu našich vývojárov a marketérov. Ponúkame vám možnosť spolupráce bez ohľadu na to, či máte alebo nemáte systém na správu obsahu. Stačí nám poslať zdrojové súbory a my vám ich vrátime preložené a pripravené na nahrávanie.