Preklady v cestovnom ruchu

Jednou z najobľúbenejších voľnočasových aktivít nás ľudí je cestovanie po svete, pri čom sa stretávame s druhými kultúrami, zvykmi aj cudzími jazykmi. Jazyk je akousi našou vstupenkou do sveta a znalosť cudzích jazykov nám bez pochýb priblíži krajinu, kam cestujeme. Cestovanie je dnes stále dostupnejšie a s ním rastie aj dopyt po kvalitnej ponuke turistických materiálov vo viacerých jazykoch.

Hoci je angličtina najrozšírenejším svetovým jazykom, prezentácia turistickej ponuky vo viacerých jazykoch je rozhodne prednosťou, ktorá získava stále väčší význam. Dnes je turizmus jednou z hlavných oblastí hospodárstva a preto sa cestovné a turistické agentúry snažia svoju ponuku priblížiť čo najväčšiemu počtu turistov. Najefektívnejší spôsob, ako to môžu urobiť, je ponúknuť turistom brožúry, katalógy a letáky v ich rodnom jazyku.

Pri tom treba venovať zvláštnu pozornosť aj používaniu jazyka, ktorý je potrebné prispôsobiť každému jazyku a kultúre zvlášť. Preto je dôležité, aby bol preklad správny a vykonaný zo strany odborných prekladateľov, ktorí sa postarajú o to, aby si text zachoval svoj význam.

Jazyk je veľmi špecifický a hoci sa obsahovo venuje oddychovým a príjemným aktivitám, od prekladateľa vyžaduje úplné porozumenie všetkých častí východiskového dokumentu , aby sa zabezpečil elegantný preklad. Jazyk, ktorý sa používa v turizme, je často kreatívny a na jeho preklad je potrebné mať rozsiahle znalosti terminológie. Ako to platí aj pri prekladoch obchodných dokumentov a reklám, musí byť prekladateľ úplne sústredený na preklad a slová správne „obracať“ do druhého jazyka, miestami vysvetliť situácie, chute, zvyky, atď.

V K&J Translations sa snažíme, aby bol obsah turistických textov vhodne preložený, aktuálny a prispôsobený cieľovým zákazníkom – turistom.

Okrem prekladov prekladov pre turistický ruch vám ponúkame ešte nasledujúce služby:

  • dodatočná korektúra textu (odporúčame ju najmä v prípadoch, ak je text určený na publikáciu alebo marketingové účely),
  • grafická úprava preloženého textu (vhodná je v prípade, ak si prajete, aby grafická podoba textu bola v súlade s grafickou podobou originálu. Odporúčame ju predovšetkým v prípadoch, kedy je originál textu v .pdf formáte, obsahuje obrázky a tabuľky alebo ak je originál oskenovaný.
Preklad webových stránok
Preklady e-shopov
Viac o prekladoch

Ak máte ďalšie otázky, kontaktujte nás na info@kjtranslations.sk, telefonicky na čísle +421 948 010 568 alebo prostredníctvom kontaktného formuláru.

    Bezplatná
    ponuka