Domov

Prekladateľská agentúra,
ktorá vám rozumie.

Prekladáme viac ako 85 jazykov.

Prekladateľská agentúra,

ktorá vám zabezpečí kvalitné preklady

V roku 2022 získala naša spoločnosť úverový certifikát AA+, čím sa zaradila medzi spoločnosti s najlepším úverovým ratingom. Vďaka tomu spĺňame najvyššie štandardy dobrých a spoľahlivých obchodných spoločností.

Spoločnosť K&J Translations je tiež členom Slovinského združenia prekladateľských spoločností (ZPP) a Európskej únie asociácií poskytovateľov prekladateľských služieb (EUATC). V roku 2022 sme sa stali prvou slovinskou prekladateľskou agentúrou, ktorá vstúpila do Asociácie amerických prekladateľov (ATA).

Naše prekladateľské služby vám poskytujeme pomocou pokročilého programového vybavenia a štandardných postupov zabezpečovania kvality po normách DIN EN ISO 17100 a ISO 9001!

Oblasti špecializácie,

niektoré z našich oblastí špecializácie:

MEDICÍNA

Prekladanie medicínskych a farmaceutických textov predstavuje pre prekladateľov najväčšiu výzvu, keďže patria medzi najnáročnejšie dokumenty, od ktorých závisia aj ľudské životy.

PRÁVO

Prekladanie právnych textov je veľmi náročné, keďže je potrebné, aby prekladateľ ovládal právnu terminológiu, ktorá je v každej krajine iná.

FINANCIE

Správne napísané a preložné finančné texty dávajú vašej firme dojem serióznosti a spoľahlivosti.

TECHNIKA

Prekladanie technických textov zahŕňa rôzne odborné oblasti, z ktorých každá od prekladateľa vyžaduje konkrétne špecifické odborné znalosti a správne používanie terminológie.

TURIZMUS

 Turistické agentúry potrebujú v dnešnom čase, kedy je turizmus jednou z hlavných oblastí v hospodárstve, priblížiť svoju ponuku čo najväčšiemu počtu turistov.

O nás

Sme mladý, medzinárodný tím, ktorý spolupracuje s viac než 5000 prekladateľmi a rodenými hovoriacimi z celej Európy.

Uvedomujeme si, aká dôležitá je kvalita prekladov, rovnako ako rýchla a efektívna komunikácia so zákazníkmi. Vaše očakávania sú u nás na prvom mieste!

Spájame svet

NOVINKA v našej ponuke

Z dôvodu zvýšeného dopytu sme sa rozhodli zaradiť do nášho portfólia nasledujúce služby:

K&J Translations blog,

Novinky z prekladateľského sveta

Bezplatná
ponuka
Go to Top