Nemecké preklady

Nemčina je u nás po angličtine druhý najčastejšie používaný cudzí jazyk, a preto jej dôležitosť v žiadnom prípade nejde podceňovať. Ak potrebujete preklad z/do nemeckého jazyka, obráťte sa na nás. Spolupracujeme s certifikovanými prekladateľmi, ktorých úroveň jazyka je na úrovni rodených hovoriacich (tzv. native speakrov). Preklad nemčiny ponúkame v kombinácii so všetkými európskymi a mnohými svetovými jazykmi.

Nemčina je západogermánsky jazyk, ktorým hovorí viac než 140 miliónov ľudí z celého sveta. Je jedným z najdôležitejších európskych jazykov. Používa sa predovšetkým v Nemecku, Rakúsku, Lichtenštajnsku, Švajčiarsku a Luxembursku, rovnako ako v častiach niektorých ďalších krajín (napr. v Taliansku, Poľsku, Belgicku, Rumunsku či Francúzsku). Nemčina má dve nárečové skupiny – vysokú a nízku. Nemecko je členom Európskej únie od roku 1953. Hraničí s Dánskom, Poľskom, Českom, Rakúskom, Švajčiarskom, Francúzskom, Luxemburskom, Belgickom a Holandskom.

Využite služby našich skúsených prekladateľov:

preklad zo slovenčiny do nemčiny

preklad z nemčiny do slovenčiny

preklad nemčiny v kombinácii s 85 svetovými jazykmi

Znalosť nemčiny vám dokáže výrazne pomôcť (nielen) pri expanzii vašej firmy na zahraničný trh. Ak potrebujete pomôcť s preložením webových stránok, zmlúv, vyrozumení, návodov na použitie, záverečných prác či úradných dokumentov, obráťte sa na nás. Ponúkame vám rýchle a kvalitné preklady za ceny, ktoré si môžete dovoliť.

V prípade objednávky nad 20 normostrán vám vieme ponúknuť VÝHODNÉ MNOŽSTVOVÉ ZĽAVY.

Ak chcete, aby bol váš text naozaj dokonalý, okrem samotného prekladu vám odporúčame využiť aj služby korektora, ktorým je v našom prípade buď rodený hovoriaci (tzv. native speaker), alebo certifikovaný odborník na daný jazyk.

Korektor si preložený text prečíta a ak je to potrebné, ešte ho gramaticky či štylisticky doladí. Vďaka tejto kontrole bude výsledný text rodeným hovoriacim cieľového jazyka znieť úplne prirodzene.

Ak máte ďalšie otázky, kontaktujte nás na info@kjtranslations.sk, telefonicky na čísle +421 948 010 568 alebo prostredníctvom kontaktného formuláru.

Nahrajte súbor
Bezplatná
ponuka