Garantujeme vám kvalitu

Prekladateľská agentúra K&J Translations vám ponúka výhodné, rýchle a, čo je najdôležitejšie, kvalitné prekladateľské služby. Spolupracujeme s viac než 5 000 prekladateľmi z celej Európy aj zo sveta, ktorí nie sú len rodenými hovoriacimi cieľového jazyka, ale aj odborníkmi vo svojej oblasti. Ponúkame vám nasledujúce služby:

K&J Translations vám garantuje, že všetky prekladateľské a lektorské služby vykonáva v súlade s normami certifikátov DIN EN ISO 17100 a ISO 9001, ktoré boli vydané medzinárodnou organizáciou ISO (International Standardisation Organization).

Čo to znamená?

Svetový prekladateľský certifikát ISO 17100 je nový špecifický certifikát určený pre poskytovateľov prekladateľských služieb, ktorý svedčí o dôvere zákazníkov, výbornej organizácii pracovného procesu, ktorého výsledky je vidieť v kvalite práce, neustálej optimalizácii služieb a väčšej konkurencieschopnosti na trhu. Tým sa zabezpečí používanie jednotnej terminológie, určenie konkrétnych požiadaviek na všetky prekladateľské služby a vybudovanie spolupráce medzi zákazníkmi a poskytovateľmi služieb.

Druhý prekladateľský štandard, ktorým sa riadi naša prekladateľská agentúra je ISO 9001:2015 , ktorý bol vydaný roku 2015. Je vybudovaný na princípoch riadenia kvality, a dnes ho používa viac než milión organizácií v 178 krajinách. Garantuje úspešné riadenie procesov, postupov kvality a dobrú obchodnú prax.

To v praxi umožňuje agentúram, aby preukázali svoju kompetenciu poskytovať kvalitné služby a výrobky, ktoré sú v súlade s určenými požiadavkami zákazníkov alebo spotrebiteľov.

Prekladateľská agentúra K&J Translations vám ponúka kvalitné preklady textov z rôznych oblastí (ekonómia, stavebníctvo, bankovníctvo, technika, strojníctvo, šport, turizmus, beletria, žurnalistika, vzdelávanie, atď.). Dnes je pre zákazníkov veľmi dôležitá aj cenová dostupnosť, na základe ktorej sa často rozhodnú, či služby poskytovateľa využijú alebo nie. Uvedomujeme si to, preto ponúkame zákazníkom výhodné ceny, ktoré sú konkurenčné na trhu prekladateľských a korektorských služieb.

Ak máte ďalšie otázky, kontaktujte nás na info@kjtranslations.sk, telefonicky na čísle +421 948 010 568 alebo prostredníctvom kontaktného formuláru.

Nahrajte súbor
Bezplatná
ponuka