S rastúcou rozmanitosťou programovacích jazykov rastie aj potreba prekladať programy napísané v jednom vysokoúrovňovom programovacom jazyku jazyku do iných programovacích jazykov. Tento typ prekladu nám môže pomôcť efektívnejším spôsobom opätovne využívať existujúci kód, najmä ak sa dá preklad automatizovať.

Čo sú to programovacie jazyky?

Softvér je pojem, ktorý pozná každý používateľ počítača. S počítačom nemôžete urobiť nič, pokiaľ si nenainštalujete konkrétny softvér. Niektoré softvéry však fungujú výborne, zatiaľ čo iné nespĺňajú očakávania. Rozdiel medzi nimi je často spôsobený zlými kódovacími štandardmi alebo nedostatočnými odbornými znalosťami programátora. Kódovaním nazývame proces, kedy programátor používa programovací jazyk na to, aby zadal pokyny počítaču. Bez programovacích jazykov by neexistoval žiadny softvér. Programovací jazyk je teda prostriedkom, pomocou ktorého ľudia komunikujú s počítačmi.

Jedným z najpoužívanejších programovacích jazykov je Java. Ďalším známym programovacím jazykom je Python. Je jednoduchý a má základné funkcie. Mnohí odborníci sa domnievajú, že je to najjednoduchší jazyk, ktorý sa dá naučiť. Python bol napríklad použitý pri vývoji Pinterestu a Instagramu.

Aké sú medzi nimi rozdiely?

Za vytvorenie programovacích jazykov sú predsa zodpovední ľudia. Programovacie a prirodzené jazyky sú však výrazne odlišné. Pri programovaní nemôžu mať slová viacero významov. Nepatrné odchýlky v používaní programovacieho jazyka môžu viesť k veľkým odchýlkam alebo chybám vo vyvíjanom programe.

Ďalším podstatným rozdielom je, že prirodzený jazyk je omnoho ľahšie prístupný ako počítačové jazyky. Je jednoduché prispôsobiť ho preferenciám používateľov. Ak má byť naopak zrozumiteľný programovací jazyk, musí sa striktne dodržiavať jeho štruktúra, pravopis a syntax.

Je možné prekladať alebo interpretovať programovacie jazyky?

Zjednodušene povedané: keďže programovacie jazyky nie sú prirodzenými jazykmi, je veľmi náročné ich prekladať alebo interpretovať. V ich písomnom prejave nie sú používané predložky ani zámená. Na rozdiel od iných jazykov tiež nemajú štruktúru vety. Ak sa časť kódu v anglickom jazyku zamení za iný jazyk, kód jednoducho nebude fungovať. Práve preto je preklad alebo tlmočenie programovacieho jazyka problematické.

Keď sa ale na problematiku prekladania programov pozrieme z druhej strany, program, ktorý bol vyvinutý v jednom programovacom jazyku, je možné preložiť do iného programovacieho jazyka. A zároveň zdrojový kód napísaný v jednom programovacom jazyku je možné prekonvertovať na kód písaný v inom programovacom jazyku.

Tu je moja odpoveď…

Je možné, že nájdete slušné nástroje určené na preklad programovacieho jazyka. Tie vám ale len pomôžu urýchliť proces prenosu softvéru. Dokážu účinne preložiť niektoré časti kódu softvéru takým spôsobom, že už s nimi nebude potrebné nijako manuálne pracovať. Avšak ani tie najkvalitnejšie prekladače programového kódu nedokážu samy o sebe urobiť všetko.

Spoločnosť K&J Translations neposkytuje služby prekladu programového alebo softvérového kódu. Poskytujeme však širokú škálu online a lokalizačných služieb vrátane prekladu webových stránok. Aby sme mohli splniť všetky nároky na preklad a tlmočenie, naša spoločnosť disponuje rozsiahlou sieťou prekladateľov z rôznych kútov sveta.