Na začiatok treba povedať, že dobrý prekladateľ musí svojej práci venovať celú svoju existenciu. To však nestačí. Ak chce byť niekto dobrým prekladateľom, musí:

Prečítanie tohto článku vám zaberie približne 2 minúty.

  • vedieť písať kvalitné texty

Musíte byť schopní nielen dobre porozumieť textu a prekladať, ale musíte vedieť aj dobre písať. Nekvalitne napísaný text svedčí o chabých schopnostiach prekladateľa.

  • mať bohatú slovnú zásobu

Bohatú slovnú zásobu, a tým aj všeobecné poznatky, môžete získať len tak, že budete veľa čítať. Človek si rozširuje slovnú zásobu tým, že číta knihy, časopisy, periodiká, alebo dokonca reklamné texty.

  • vždy si robiť rešerš a držať tempo s dobou

Pri vyhotovovaní špecifických technických prekladov môžu niekedy prekladateľovi chýbať znalosti. Preto je potrebné spraviť si rešerš. Pri tom dokáže byť veľmi nápomocný Google. Okrem toho existuje množstvo portálov, ako napríklad Wikipedia, slovníky, encyklopédie a podobne, ktoré môžu tiež pomôcť.

  • spolupracovať v rámci skupiny

Mnohí prekladatelia pracujú ako prekladatelia na voľnej nohe alebo nezávislí prekladatelia, ale sú situácie, keď je potrebné spolupracovať s inými prekladateľmi, redaktormi alebo odborníkmi. Spoluprácou je možné dosiahnuť kvalitnejší výsledok… a to platí aj pre prekladateľov.

  • vedieť používať CAT nástroje

Niektorí prekladatelia naďalej pracujú bez použitia CAT nástrojov, ale dobré CAT nástroje zvyšujú výkon, štandardizujú terminológiu a šetria čas. Prekladateľ by mal byť tiež precízny a svoj preklad by mal na konci vždy aspoň dvakrát skontrolovať.

  • ponúknuť dobrý pomer ceny a kvality

Mnohí ľudia sa domnievajú, že preklady sú neuveriteľne drahé, ale keď si uvedomíte, koľko toho ešte preklad obnáša (viď vyššie), zistíte, že práca prekladateľa nie je jednoduchá a vyžaduje si obrovské nasadenie. Myslite preto na to, že ak je cena za preklad veľmi nízka, bolo by dobré zvážiť, či môže byť naozaj kvalitný. Dobrý preklad môže byť veľkým prínosom, zatiaľ čo zlý preklad… no, na to radšej ani pomyslieť…