Transkripcia a preklad audio nahrávok

Výraz transkripcia má v rôznych oblastiach viac možných významov. V biológii transkripcia znamená genetický prepis informácie z molekuly DNA do molekuly RNA. V hudobnom svete transkipcia označuje notáciu alebo prispôsobenie notového zápisu druhému hudobnému inštrumentu. Lingvisti definujeme význam tohto slova dvomi rôznymi spôsobmi. Prvý spôsob sa zaoberá transliteráciou – prepisom znakov jednej abecedy do znakov druhej abecedy, resp. prepisom slova z jedného grafického systému do druhého. Druhý spôsob je z oblasti prekladateľstva, kde transkripcia označuje prepis hovoreného slova do textovej podoby.

Zjednodušene môžeme povedať, že sa pri transkripcii zapisuje obsah audio alebo video nahrávok do textovej podoby, ktorú je následne možné ďalej prekladať.

Ktoré nahrávky nám môžete poslať na transkripciu?

Audio alebo video nahrávky:

 • prednášok,
 • stretnutí,
 • video konferencií,
 • dôležitých telefonických hovorov,
 • podcastov,
 • rozhovorov,
 • prieskumov,
 • záznamov,
 • videí na YouTube,
 • atď.

Prekladateľská agentúra K&J Translations vám ponúka výhodné, kvalitné a rýchle transkripcie a preklady vašich video a audio nahrávok. Je dôležité, aby boli prepisy a preklady presné, zrozumiteľné, jazykovo a terminologicky vyhovujúce.

Medzi mnohé plusy transkripcie spadá aj lepšia zrozumiteľnosť vašich audio a video nahrávok pre vás aj vašich zákazníkov.

Transkripciu potrebujete, ak si prajete vašu nahrávku pretvoriť do písomnej podoby, alebo ak máte úmysel použiť váš materiál novým, kreatívnym spôsobom. Takto môžete zvýšiť počet používateľov vašich výrobkov a zlepšiť kvalitu vašich služieb.

Okrem prekladov právnych textov vám ponúkame ešte nasledujúce služby:

 • Preklady textov do rôznych jazykov,
 • dodatočná korektúra textu (odporúčame ju najmä v prípadoch, ak je text určený na publikáciu alebo marketingové účely).

Ak máte ďalšie otázky, kontaktujte nás na info@kjtranslations.sk, telefonicky na čísle +421 948 010 568 alebo prostredníctvom kontaktného formuláru.

Nahrajte súbor
Bezplatná
ponuka