Finančné preklady

Ekonomické a finančné texty sú neoddeliteľnou súčasťou obchodnej komunikácie medzi firmami a zákazníkmi, dodávateľmi a obchodnými partnermi. Sú komunikačným nástrojom obchodných hlásení a prezentácie všetkých služieb, činností a úspechov firmy.

Preklady všetkých ekonomických a finančných textov musia byť bezchybné, odborné a terminologicky vyhovujúce. Správne napísané a preložené finančné texty dávajú pocit serióznosti a spoľahlivosti vašej firmy.

Firmy si pri prekladoch ročných správ alebo finančných výkazov nemôžu dovoliť urobiť chybu.

Ktoré texty z oblasti ekonómie a financií prekladáme?

  • ročné, finančné, obchodné a štatistické správy,
  • podklady k súťažiam a výberovým konaniam,
  • obchodné plány,
  • finančné analýzy,
  • oznámenia pre akcionárov,
  • legislatívne texty,
  • preklady poistných zmlúv,
  • iné odborné finančné texty.

Prekladateľská agentúra K&J Translations ponúka výhodné, kvalitné a rýchle preklady ekonomických a finančných textov. Naši prekladatelia majú potrebné vedomosti z ekonómie, riadia sa smernicami EÚ, slovenskými normami a poznajú terminológiu z oblasti ekonómie, financií a podnikania.

Garantujeme vám ochranu všetkých vašich osobných údajov. Uvedomujeme si, aké dôležité sú preklady vašich finančných, obchodných a štatistických správ, preto im venujeme špeciálnu pozornosť.

Okrem ekonomických prekladov vám ponúkame ešte nasledujúce služby:

  • dodatočnú korektúru textu (odporúčame ju najmä v prípadoch, kedy je text určený na publikáciu alebo na marketingové účely),
  • grafickú úpravu preloženého textu (je vhodná vtedy, keď si prajete, aby grafická podoba prekladu vyhovovala grafickej podobe originálneho textu. Odporúčame ju predovšetkým v prípadoch, kedy je originál textu v .pdf formáte, obsahuje obrázky, tabuľky alebo keď je originál dokumentu oskenovaný.

Ak máte ďalšie otázky, kontaktujte nás na info@kjtranslations.sk, telefonicky na čísle +421 948 010 568 alebo prostredníctvom kontaktného formuláru.

Nahrajte súbor
Bezplatná
ponuka