Služby prekladania titulkov

Titulky sú načasovaným textom na obrazovke, ktorý zahŕňa všetky dialógy vo videu. Titulkovanie sa často spája so zahraničnými filmami, ale môže byť používané na rôzne účely, nie len prekladanie. Titulkovanie je vyžadované pre všetky videá, ktoré majú byť prístupné v medzinárodnom prostredí, a hlavne pre divákov so sluchovým postihnutím. Ak je vaše publikum z inej krajiny, titulky vylepšia zrozumiteľnosť vašich videí a pomôžu pri učení sa jazyka.

Proces tvorenia titulkov

Proces tvorenia titulkov zahŕňa predovšetkým integráciu písomného prekladu dialógu odohrávajúceho sa na v obraze videa s filmovou alebo zvukovou stopou. Keďže titulky nie sú napísané vopred, nejde o to isté ako v prípade hlasových služieb. Všetci naši titulkári sú vysokokvalifikovanými odborníkmi s bohatými skúsenosťami v oblasti titulkovania. Naši odborníci môžu počas procesu prepisu videa pracovať s videami v rôznych formátoch a texty sú písané inteligentným štýlom a doslovne.

Po dokončení prepisovania zvuku je scenár nahratý do titulkovacieho softvéru, kde sa zadajú časy a zvuk sa zosynchronizuje s textom na obrazovke. V tejto fáze je na titulky aplikované akékoľvek formátovanie, napríklad kurzívou, veľkými písmenami a zmenou farby alebo umiestnenia. Nakoniec je video prehrané a dochádza ku kontrole správnosti gramatiky, pravopisu, konzistentnosti a načasovania titulkov.

V rámci tvorby titulkov ponúkame nasledujúce služby:

  • Tvorba titulkov k videu
  • Tvorba titulkov pre vysielanieStoritve televizijskih in filmskih podnapisov
  • Tvorba titulkov pre televíziu a filmový priemysel
  • Tvorba titulkov pre dokumentárny film
  • Tvorba propagačných a reklamných titulkov
  • Tvorba titulkov pre online školenia, vzdelávacie a učebné procesy
  • Tvorba titulkov pre sociálne médiá a webové stránky
  • Tvorba titulkov pre Vimeo a YouTube

Prečo si vybrať práve spoločnosť K&J Translations?

Či už hľadáte služby tvorby titulkov pre zvukový záznam alebo video, mali by ste vedieť, že tvorba titulkov a ich preklad sú tými najviac rafinovanými formami sprostredkovania obsahu. V spoločnosti K&J Translations považujeme akúkoľvek formu písma za formu umeleckého prejavu, a teda za niečo, čo nedokáže urobiť stroj. Bežná reč môže obsahovať slang, vokálne zvuky, chrčanie, nadávky, ambientné zvuky prostredia či repetície.

Tieto vokalizácie nie sú pre „stroj“ plne zrozumiteľné ani ich nedokáže opakovane zreprodukovať. Preto sme sa pri tvorbe titulkov rozhodli zvoliť ľudský prístup, aby sme divákom zabezpečili čo najlepšie výsledky. Okrem toho sú naše ceny maximálne konkurencieschopné a náš flexibilný prístup k tvorbe titulkov nám dovoľuje pracovať v krátkych termínoch so širokou škálou formátov titulkov. Môžeme prepisovať váš finálny zostrih, zabezpečiť prepis a nakoniec vytvoriť a vložiť titulky do vášho pôvodného videosúboru.

Iné služby:

Nahrajte súbor
Bezplatná
ponuka