Na základe údajov Svetovej turistickej organizácie Spojených národov (UNWTO) sa počet zahraničných turistov na celom svete zvýšil o 7 %. V Ázii a Tichomorí sa počet zvýšil o viac ako 8 %, v Európe o 7 %, v Afrike o viac ako 6 % Na Strednom východe a v Amerike o viac ako 4 %. Odhadované globálne príjmy odvetvia cestovného ruchu boli na konci roka 2017 na úrovni 1,332 miliárd dolárov.

Čítanie článku vám zaberie zhruba 5 minút

Turisti z Číny v roku 2017 minuli až 257,7 miliárd dolárov, po nich nasledujú turisti z USA (132,2 miliárd dolárov), Nemecka (83,7 miliárd dolárov), Spojeného kráľovstva, Francúzska, Talianska atď. Všetky tieto krajiny minuli na cestovanie miliardy dolárov.

A čo pre nás tieto čísla znamenajú? Sú dôkazom toho, že sa väčšina hlavných svetových destinácií teší prudkému nárastu počtu turistov. V záujme udržania tohto trendu a jeho ďalšieho šírenia je dôležité, aby sa firmy podnikajúce v oblasti cestovného ruchu z celého sveta v budúcnosti zamerali najmä na jazyky. Takto sa preklady webstránok z oblasti turizmu stávajú veľmi dôležitým marketingovým nástrojom v cestovnom ruchu. Turisti v rámci cestovného ruchu očakávajú ponuku vysokokvalitných služieb a informácie o nich vo svojom jazyku.

Čo všetko by ste mali zvážiť, ak sa rozhodnete dať si preložiť vašu webstránku:

1. Vyberte si toho pravého poskytovateľa prekladateľských služieb

Pri prekladoch webových stránok pre turizmus je dôležité, aby ste si vybrali správneho poskytovateľa prekladateľských a korektorských služieb. Odporúčame vám spolupracovať s odborníkmi, ktorí sú nielen špecialisti na cieľový jazyk a oblasť turizmu, ale dokonale poznajú aj kultúru vašich cieľových trhov. Rovnako profesionálne ako je napísaný obsah vašej webovej stránky, by mal byť vyhotovený aj jej preklad.

Vaša webová stránka by mala turistom poskytnúť informatívny obsah s jasnými popismi destinácií, cenami a cestovnými balíčkami.

2. Náklady na preklad

Náklady na preklad webových stránok závisia od mnohých faktorov. Dôležitý je obsah, terminológia, odbornosť a množstvo textu. Ak sa rozhodnete pre spoluprácu s prekladateľskou agentúrou a ste s ňou spokojní, stavte na dlhodobú spoluprácu.

Hoci dobre poznáte oblasť cestovného ruchu a možno aj jazyk, do ktorého si stránku prajete preložiť, práca s prekladateľskými odborníkmi má veľa výhod. Mnoho prekladateľských agentúr a prekladateľov už má skúsenosti so spoluprácou s cestovnými kanceláriami a môže vám ponúknuť množstvo skúseností, informácií a kultúrnych znalostí.

3. Poskytovanie správnych informácií

Ako organizátor v oblasti cestovného ruchu musíte zabezpečiť, aby dohody so zákazníkmi a podmienky spolupráce boli zrozumiteľné aj pre neslovensky hovoriacich klientov. Ak klient musel na preklad dôležitých dokumentov použiť prekladateľský nástroj online, môžete očakávať katastrofálne výsledky. Právne záväzné dokumenty musia byť správne preložené, aby cestujúci mohli úplne porozumieť dokumentu, ktorý podpisujú.

Právne záväzné dokumenty musia byť vždy preložené správne a tak, aby všetci zákazníci tomu, čo podpíšu, plne porozumeli. Vyhnete sa tak nedorozumeniam a prípadným reklamáciám, ktoré vás v konečnom dôsledku môžu stáť ešte viac ako kvalitný preklad.

Čínski turisti, ktorí kedysi cestovali iba v rámci svojich lokálnych destinácií, boli v posledných rokoch najväčšími spotrebiteľmi. V ostatných krajinách vo východnej Ázii, Severnej Amerike a západnej Európe stále narastá počet medzinárodných turistov. V týchto krajinách sa používa čínština, španielčina, francúzština, portugalčina, japončina, kórejčina, ruština, nemčina a taliančina. Je nevyhnutné, aby ste svojich zákazníkov poznali a tak im mohli poskytnúť všetky potrebné informácie.

Výzvy pri prekladoch turistických textov

Preklad textov z oblasti cestovného ruchu nie je jednoduchý. Hoci sa môže zdať, že je obsah textu nenáročný a zvyčajne relatívne krátky, pri preklade je potrebné postupovať opatrne. Slabá kvalita prekladu môže totiž poškodiť dobré meno spoločnosti, rovnako ako jej úspešnosť.

Texty môžu byť kultúrne špecifické. Patria sem predovšetkým výrazy spojené s jedlom, lokáciami a podujatiami. Preklady týchto výrazov z jedného jazyka do druhého môžu spôsobiť množstvo nedorozumení.

Napísaný obsah by mal byť atraktívny. V niektorých prípadoch prekladatelia prekladajú text doslovne, čo môže mať nepríjemné následky. Písanie pre cestovný ruch si vyžaduje kreativitu, pretože obsah textu musí byť pre čitateľa príťažlivý a pútavý.

Cestovný ruch je veľmi dynamickým odvetvím, v ktorom sa informácie často menia a aktualizujú. Ak pracujete v cestovnom ruchu, odporúča sa dlhodobá spolupráca s profesionálnym poskytovateľom jazykových služieb.

Preklad webových stránok už dávno nie je len jednou z marketingových možností. V dnešnej dobe ho už považujeme skôr za nevyhnutné obchodné rozhodnutie.