Zamysleli ste sa niekedy nad tým, či budúcnosť prekladania nie je v ohrození? Hoci stroje a roboty začali nahrádzať prácu ľudí v mnohých odvetviach, oblasť prekladateľstva je jedným z tých odvetví, o ktorých to ešte neplatí.

Hlavným problémom strojového prekladu je, že nedokáže zohľadniť kontext a všetky kultúrne a geografické faktory prostredia, pre ktoré je určený. A práve preto má preklad vyhotovený prekladateľmi a prekladateľskými agentúrami omnoho lepšiu kvalitu, ako strojový preklad, pretože zohľadňuje všetky aspekty prekladu a zároveň bol vyhotovený s určitou mierou kreativity – a tú je takmer nemožné dosiahnuť prostredníctvom strojového prekladu.

 Prečítanie tohto článku vám zaberie približne 2 minúty.

Kvalitný preklad prihliada na kultúrne a environmentálne aspekty

Hoci je strojový preklad považovaný za rýchly, na jeho správnosť sa nedá vždy spoľahnúť. Pokiaľ chcete získať kvalitný preklad, obráťte sa na profesionálneho prekladateľa alebo prekladateľskú agentúru. Skúsení prekladatelia zohľadňujú aj základné princípy lokalizácie a transkripcie, ako aj rôzne nuansy, ktoré sú špecifikami jednotlivých jazykových rodín.

Pre účely každodenných prekladateľských aktivít môžu byť veľmi užitočné rôzne bezplatné prekladateľské nástroje. Pokiaľ však ide o profesionálne preklady, spoľahlivejšiu možnosť predstavujú kvalifikovaní prekladatelia. Tí vďaka svojim skúsenostiam a znalosti kontextu rozumejú skutočnému významu daného textu a pravdepodobnosť vzniku chýb pri preklade je tak veľmi nízka.

Kvalitu prekladu zvyšuje kooperácia prekladateľa so strojovým prekladom

Ako môžeme vidieť, na obavy o budúcnosť prekladu nie je žiadny dôvod. Práca prekladateľa totiž predstavuje v mnohých ohľadoch oveľa lepšiu alternatívu. To však neznamená, že by sa na prekladaní nemohli podieľať stroje aj ľudia.

Mnohé prekladateľské agentúry dnes využívajú rôzne technológie, ktoré urýchľujú a zefektívňujú ich prácu. Výsledkom sú na jednej strane nižšie ceny prekladateľských služieb a na druhej strane neustále aktualizované interné databázy prekladateľských agentúr. Vďaka tomu môžu tieto agentúry poskytovať konzistentné preklady, používať vhodnú odbornú terminológiu a poskytovať výhodné zľavy za opakovanie. Takto vznikli osvedčené prekladateľské nástroje, s použitím ktorých môžu prekladateľské agentúry poskytovať rýchle a kvalitné preklady na profesionálnej úrovni.