Kultúra má vplyv na toľko aspektov ľudského správania, že je ľahké zabudnúť, že vôbec nejakú máme. S pribúdajúcim vekom sa ľudia učia prispôsobovať kultúrnym štandardom, ale ak podnikáte v zahraničí, rýchlo pochopíte, že nie každý si podnikanie predstavuje tak, ako vy. Kultúrne vzorce spoločnosti určujú prijateľné reakcie na určité spoločenské situácie.

Pochopenie toho, aký vplyv má kultúra na podnikanie, sa stalo základnou kompetenciou, ktorou musí disponovať každá nadnárodná korporácia, aby sa udržala na trhu.

1. Komunikácia

Efektívna komunikácia je rozhodujúca pre úspech každej obchodnej spoločnosti, či už ide o malú začínajúcu firmu, alebo veľkú korporáciu. Aj keď sa bežne hovorí, že angličtina je jazykom biznisu, nikdy nie je dobré predpokladať, že všetci vaši obchodní partneri z celého sveta budú angličtine rozumieť.

Pokiaľ ide o medzinárodné podnikanie, jedným zo spôsobov preklenutia kultúrnych rozdielov je práve jazyk. Keď pochopíte jazyk, ktorý je používaný na vašom cieľovom trhu, budete ho môcť využiť na presné vyjadrenie toho, čo potrebujete odovzdať svojmu cieľovému trhu. Okrem toho, hoci vám plynulá znalosť angličtiny môže poskytnúť profesionálnu výhodu na celom svete, chápanie podstaty jemnej neverbálnej komunikácie v medzikultúrnom kontexte môže byť v medzinárodnom podnikaní rovnako dôležitým faktorom.

2. Etiketa na pracovisku

Dochvíľnosť je relatívnym pojmom. Niektoré kultúry majú k času ako takému a k termínom dodania voľnejší prístup. V rámci takejto kultúry je rozčuľovanie z toho, že musíte čakať na schôdzku, považované za neúctivé a naliehanie na niekoho, aby dodržal špecifický termín dodania, môže mať za následok odcudzenie v oblasti obchodných vzťahov. Namiesto toho sa pokúste spoznať miestnu kultúru a napodobniť správanie lokálnych obchodných partnerov.

V komunikácii so zahraničnými obchodnými partnermi a spolupracovníkmi venujte veľkú pozornosť formálnosti svojho oslovenia. V niektorých kultúrach je prirodzené oslovovať niekoho, koho ste práve spoznali, krstným menom. V rámci iných kultúr by ste však mali takúto osobu oslovovať priezviskom, prípadne titulom jej postavenia.

3. Obchodná hierarchia

Organizačná hierarchia a názory na zodpovednosť manažmentu môžu tiež byť v jednotlivých kultúrach výrazne odlišné. Kultúrne normy môžu mať podstatný vplyv na to, či sa zamestnanci na nižších alebo stredných manažérskych pozíciách cítia komfortne, keď majú vystupovať na poradách, spochybňovať rozhodnutia svojich nadriadených či zastávať odlišný názor. Tieto postoje často odrážajú spoločenské hodnoty krajiny alebo mieru sociálnej rovnosti.

Firmy, ktoré chcú vstúpiť na globálny trh, musia dôsledne pochopiť, akým spôsobom môžu kultúrne rozdiely ovplyvniť ich obchodné správanie na rozličných trhoch. Ich úspech závisí od toho, či berú na vedomie kultúrnu rozmanitosť a fakt, že každý trh má svoj vlastný súbor cieľov, vkusu a očakávaní. Prekladateľská agentúra K&J Translations vám môže prostredníctvom lokalizácie pomôcť pri orientovaní sa v zložitosti situáciách, ktoré sú špecifické svojimi kultúrnymi rozdielmi.