Preklady a lokalizácia projektov

Lokalizácia projektov

Projekt je finálny proces rozvíjania nejakej činnosti, ktorý je orientovaný na dosiahnutie konečného cieľa. Projekt môže vypracovať jednotlivec, firma, spoločenská organizácia, verejná organizácia alebo medzinárodná organizácia. Na realizovaní projektu spolupracuje množstvo ľudí, medzi ktorých patria aj vedúci a vykonávatelia.

Úspešná realizácia projektu vyžaduje aj dobre vybudovaný informačný systém, ktorý zahŕňa množstvo dokumentácie, od plánovania a cieľov až do samotnej organizácie a realizácie projektu.

V prípade, ak je projekt rozsiahlejší alebo medzinárodný a vyžaduje aj zapojenie zahraničných trhov, odporúča sa lokalizácia projektov.

Čo je lokalizácia?

Lokalizácia je postup, po ktorom preklad opisu výrobkov, služieb alebo programu úplne vyhovuje lokálnym jazykovým aj kultúrnym požiadavkam.

Aký je rozdiel medzi lokalizáciou a prekladaním?

Hlavný rozdiel medzi prekladom a lokalizáciou spočíva v ich základnom účele. Základným účelom prekladu je prenesenie faktu a významu textu z jedného jazyka do druhého. Základným účelom lokalizácie je tieto fakty a významy predstaviť najvhodnejším spôsobom, ktorý vyhovuje jazykovým a kultúrnym požiadavkam na cieľovom trhu.

Kým prekladatelia nemusia byť nevyhnutne aj odborníkmi na zahraničné trhy, pri lokalizácii je to nevyhnutnosťou. Texty, pri ktorých postačuje preklad, sú väčšinou univerzálne a menej formálne (e-mailová komunikácia, fórum, príručky, používateľské manuály, atď). Lokalizáciu si vyžadujú tie texty, pri ktorých je pre čitateľov dôležitý aj kultúrny kontext.

Sem patria predovšetkým blogy, webové stránky, marketingové texty a iné, vzdelávacie materiály.

Pri podnikaní na zahraničných trhoch je lokalizácia projektov veľmi dôležitá. Chyby v lokalizácii môžu vrhnúť zlé svetlo na poskytovateľa služieb alebo projektu a následne projekt nie je na zahraničnom trhu pozitívne prijatý.

Prekladateľská agentúra K&J Translations si uvedomuje, aká dôležitá je lokalizácia projektov, preto spolupracuje len s najlepšími prekladateľmi, ktorí sú rodenými hovoriacimi cieľového jazyka a odborníkmi vo svojej oblasti. Rovnako vám svojimi skúsenosťami pomáha pri organizácii a lokalizácii projekta, ktorý sa má širiť na zahraničný trh.

Okrem lokalizácie a prekladov rôznych projektov vám ponúkame ešte nasledujúce služby:

  • dodatočná korektúra textu (odporúčame ju najmä v prípadoch, ak je text určený na publikáciu alebo marketingové účely),
  • grafická úprava preloženého textu (vhodná je v prípade, ak si prajete, aby grafická podoba textu bola v súlade s grafickou podobou originálu. Odporúčame ju predovšetkým v prípadoch, kedy je originál textu v .pdf formáte, obsahuje obrázky a tabuľky alebo ak je originál oskenovaný.

Ak máte ďalšie otázky, kontaktujte nás na info@kjtranslations.sk, telefonicky na čísle +421 948 010 568 alebo prostredníctvom kontaktného formuláru.

    Bezplatná
    ponuka