Možno sa pýtate, ako získať európske občianstvo a aké výhody to prináša, ak chcete pracovať, odísť do dôchodku, študovať alebo začať podnikať. Tisíce jednotlivcov z celého sveta, z krajín mimo EÚ získavajú európske občianstvo. Akým spôsobom môžu dosiahnuť tento cieľ? V tomto blogovom príspevku sa pozrieme na to, ako sa stať občanom EÚ bez ohľadu na to, či ste sa narodili v členskom štáte EÚ, alebo máte rodinného príslušníka, ktorý už je občanom EÚ.

Čo to znamená byť občanom EÚ?

Byť Európskym občanom znamená byť občanom členského štátu Európskej únie, ktorý má právo slobodne migrovať, usadiť sa a pracovať na území 28 krajín únie.

Ak chcete získať občianstvo EÚ, musíte požiadať o občianstvo v jednom z členských štátov EÚ. Aj keď je postup pre získanie európskeho občianstva odlišný v závislosti od krajiny, medzi základné požiadavky patrí, aby ste v danej krajine určitý čas žili, predložili potvrdenie o oprávnenom pobyte v krajine a požiadali o občianstvo Európskej únie.

Ako sa stať občanom EÚ

Mať status občana EÚ so sebou úprináša niekoľko výhod. Európske občianstvo vám poskytuje neobmedzené pracovné výsady v ktoromkoľvek členskom štáte EÚ, ako aj zvýšenú medzinárodnú mobilitu a príležitosti.

  • Na základe pôvodu/prostredníctvom predkov

Ak máte rodinných príslušníkov z Maďarska, Írska, Talianska, Poľska alebo iných európskych krajín, máte šťastie. Ak sa prihlásite týmto spôsobom, zaistíte si najjednoduchší priebeh získania európskeho občianstva. Táto forma občianstva je populárna a získanie európskeho pasu stojí len niekoľko stoviek dolárov.

  • Naturalizácia

Ľuďom, ktorí majú povolenie k pobytu vo väčšine európskych krajín, je pridelené aj občianstvo EÚ. Človek, ktorý sa o občianstvo EÚ uchádza touto formou, si najskôr musí po stanovenú dobu podržať svoje bydlisko v danom štáte. Portugalsko a Španielsko napríklad udeľujú občianstvo EÚ formou naturalizáciou, avšak najskôr musíte mať v jednej z týchto krajín trvalý pobyt.

  • Investícia

Najrýchlejší spôsob, ako získať európske občianstvo, je prostredníctvom investovania alebo rezidenčných programov EÚ. V závislosti od programu krajiny, ktorý si vyberiete, môžete vy a vaša rodina získať pasy EÚ už za šesť mesiacov výmenou za kvalifikovanú investíciu v danej krajine.

Cyprus napríklad poskytuje pasy investorom už za šesť mesiacov, ak uskutočnia investíciu vo výške minimálne 2 150 000 eur.

Belgicko, ktoré je diverzifikovanou a rušnou krajinou, je ďalším príkladom krajiny s relatívne miernymi rezidenčnými pravidlami. Ak sa zamestnáte v belgickej firme, získate najprv povolenie na pobyt, ale môžete si založiť aj vlastnú firmu a niekoľko mesiacov vykonávať podnikateľskú činnosť. To vám umožní požiadať o preukaz profesionála, ktorý vám umožní zotrvať v krajine.

Vo všetkých uvedených prípadoch však budete potrebovať kompletne preložený a legalizovaný rodný list, doklad o zaplatení registračného poplatku, doklad o znalosti jedného z národných jazykov a o zapojení do spoločenského a hospodárskeho života. Ak sa práve nachádzate v procese získavania občianstva EÚ, sme tu, aby sme vám pomohli a poradili!