Uvedomujeme si, že pojmy globálny marketing a medzinárodný marketing môžu väčšine ľudí znieť podobne, avšak majú odlišnú podstatu. V oboch prípadoch ide o rozdielne fázy internacionalizácie alebo pôsobenia spoločnosti v zahraničí.

Pod pojmom globálny marketing rozumieme realizáciu marketingových aktivít z centrály spoločnosti pri predaji výrobkov alebo služieb v mnohých krajinách sveta.

Medzinárodný marketing možno naopak definovať ako nadobudnutie globálneho charakteru prostredníctvom založenia dcérskych spoločností na vopred stanovených lokálnych trhoch iných krajín s cieľom realizovať zodpovedajúce marketingové taktiky.

Globálny marketing

Globálny marketing je stratégia zameraná na internacionalizáciu. Spoločnosť vytvára koncepciu výrobku alebo služby, aby uspokojila potreby spotrebiteľov na celom svete.

Spoločnosť vypracuje globálnu stratégiu plánovania, výroby, umiestnenia a propagácie týchto výrobkov alebo služieb.

Spoločnosti, ktoré využívajú celosvetovú marketingovú stratégiu na propagáciu svojich výrobkov a služieb, často zamestnávajú všetkých pracovníkov marketingu v jej svojej domovskej krajine. Marketingových pracovníkov nie je potrebné umiestňovať na zahraničných trhoch, pretože marketingová komunikácia je univerzálna.

Spoločnosti využívajú globálny marketing na vysielanie reklamných spotov a rozhlasových reklám, ktoré oslovujú potenciálnych zákazníkov na celom svete. Cieľom je využiť médium s globálnym dosahom. Týmto spôsobom možno vysielať rovnaké ucelené informácie rôznym skupinám ľudí vo viacerých krajinách.

Pokiaľ ide o internacionalizáciu obchodných operácií, globálny marketing je výhodnou technikou za predpokladu, že po ponúkanom výrobku alebo službe je celosvetový dopyt.

Medzinárodný marketing

Medzinárodný marketing je proces expandovania spoločnosti mimo jej pôvodných hraníc pôsobenia prostredníctvom založenia dcérskych spoločností na cieľových trhoch vo viacerých krajinách.

Tieto dcérske spoločnosti vyvíjajú a uplatňujú marketingové metódy a stratégie, ktoré sú prispôsobené potrebám konkrétneho cieľového trhu.

Lokálne domáce spoločnosti môžu v súčasnosti vďaka medzinárodnému marketingu uspokojovať potreby svojich zákazníkov z mnohých odvetví a celého sveta.

Podniky buď premiestnia pracovníkov marketingu zo svojich centrál do zámorských krajín, alebo získajú kvalifikovaných pracovníkov marketingových oddelení v danej zahraničnej krajine. Medzinárodná marketingová stratégia si vyžaduje detailnú znalosť pomerov a krajiny, ktorej sa má propagácia týkať.

Pokiaľ ide o celosvetový marketing, na mnohých medzinárodných trhoch sa zriedkavo využíva televízna a rozhlasová reklama. Podstatou je vytvorenie jedinečného obsahu pre každú krajinu a zároveň spolupráca a využívanie mediálnych platforiem, ktoré budú vysielať iba prispôsobené vysielanie pre určený cieľový trh.

Záverečná rada…

Či sa spoločnosť rozhodne pre medzinárodný marketing alebo globálny marketing, je v konečnom dôsledku na nej. Zvolená marketingová stratégia musí byť napokon v súlade s poslaním, víziou, prevádzkovou štruktúrou a stratégiou značky danej spoločnosti. Za zmienku však stojí, že predtým, ako sa spoločnosť rozhodne pre celosvetovú marketingovú stratégiu, musí najprv dosiahnuť stabilný prevádzkový stav.

Dúfame, že po prečítaní nášho príspevku budú neistoty našich čitateľov týkajúce sa rozdielu medzi medzinárodným marketingom a globálnym marketingom rozptýlené.

Pre úspech je nevyhnutné, aby ste venovali dostatok času aj peňazí na vypracovanie účinných marketingových stratégií. Vďaka tomu sa budete môcť porovnávať so svojimi konkurentmi a budete môcť vyniknúť. Keďže pravidelne pracujeme s konkrétnymi cieľovými trhmi, sme dobre informovaní o tých najlepších a najvhodnejších marketingových technikách. V spoločnosti K&J Translations vám radi pomôžeme posunúť vaše obchodné aktivity na vyššiu úroveň prostredníctvom vypracovania ideálnej marketingovej stratégie.