SEO optimizácia

SEO (optimalizácia internetových stránok) je skratkou pre Search engine optimization, čo znamená optimalizácia internetových stránok pre internetové prehliadače. Ide o postup, prostredníctvom ktorého webstránku optimalizujeme pre prehliadače s cieľom, aby sa umiestnila čo najvyššie medzi výsledkami vyhľadávania.

Pri tom zohrávajú dôležitú úlohu aj kľúčové slová, na ktoré je dôležité myslieť aj pri písaní obsahu internetovej stránky. Tak sa zvýši aj pravdepodobnosť, že si návštevník webu stránku všimne, klikne na nu a navštívi ju.

To následne znamená, že keď bude zákazník hľadať na internete informácie o službách a výrobkoch, ktoré ponúka aj vaša firma, zobrazí sa vaša internetová stránka nad konkurenciou.

Preklady a SEO optimimalizácia

Ak chcete, aby sa vaša firma prebojovala na zahraničný trh a tam sa ďalej šírila, odporúčame vám dať si preložiť vašu webovú stránku. Viac si o tom môžete prečítať tu.

To, čo pri každodennom vyhľadávaní na internete vpisujeme do internetových prehliadačov, (Google, Yahoo, Internet Explorer, Chrome, Opera atď.) sú tzv. kľúčové slová. Pomocou nich sa nám zobrazujú tie webstránky, ktoré sú prepojené s napísanými kľúčovými slovami. Takto môžeme napríklad po naťukaní kľúčových slov preklady, preklad alebo prekladateľská agentúra nájsť poskytovateľov prekladateľských služieb.

To však neznamená, že sú všetky kľúčové slová pre vašu webovú stránku rovnako dôležité. Rozlišujú sa na jednotlivých trhoch, takže nepostačuje iba ich doslovný preklad. Na slovenskom trhu napríklad s kľúčovým slovom prekladanie môžete zasiahnuť skôr cieľovú skupinu, ktorá hľadá recepty na prekladanie cesta či syra alebo preklady nad okná a dvere. Nielenže stratíte financie, ktoré ste vložili do promócie, no ani používatelia nebudú spokojní, že sa ocitli na vašej webstránke, ktorá ponúka úplne iné služby, než sú tie, ktoré hľadali. Následne sa však ešte ani vaša internetová stránka neocitne na prvých miestach na prehliadačoch. Práve preto je dôležité, aby vaša firma spolupracovala s prekladateľskou agentúrou, ktorá má v tejto oblasti už veľa skúseností a spolupracuje s prekladateľmi z celého sveta, ktorí sú nielen rodení hovoriaci cieľového jazyka, ale aj odborníci na cieľové trhy.

Pri preklade vašej webstránky do cudzieho jazyka a pri SEO optimalizácii je kľúčová aj analýza konkurencie a prispôsobenie kľúčových slov vzhľadom na ich pozície.

V agentúre K&J Translations sme už preložili a lokalizovali webové stránky mnohým firmám a postarali sme sa im aj o SEO optimalizáciu. Posnažíme sa, aby vaša preložená internetová stránka pôsobila na domácich rodených hovoriacich úplne prirodzene.

Zvýšte si príjmy pomocou kvalitného prekladu vášho obsahu na webe! Vaša webstránka bude vďaka našim kvalitným prekladom jednoduchšie dostupná na svetovom trhu!

Okrem prekladov webstránok a SEO optimalizácie vám ponúkame ešte nasledujúce služby:

  • dodatočná korektúra textu (odporúčame ju najmä v prípadoch, ak je text určený na publikáciu alebo marketingové účely),
  • grafická úprava preloženého textu (vhodná je v prípade, ak si prajete, aby grafická podoba textu bola v súlade s grafickou podobou originálu. Odporúčame ju predovšetkým v prípadoch, kedy je originál textu v .pdf formáte, obsahuje obrázky a tabuľky alebo ak je originál oskenovaný.

Ak máte ďalšie otázky, kontaktujte nás na info@kjtranslations.sk, telefonicky na čísle +421 948 010 568 alebo prostredníctvom kontaktného formuláru.

Nahrajte súbor
Bezplatná
ponuka