Pre firmy je preklad jedným zo spôsobov, ako sa zviditeľniť. Keďže angličtina nie je každého rodným jazykom, jazyková mutácia vašich webových stránok alebo iného obsahu do ďalších jazykov vám umožní osloviť širšie publikum.

V roku 2018 dosiahol celosvetový trh jazykových služieb hodnotu 46 miliárd USD. Rozširovanie pôsobnosti lokálnych spoločností na medzinárodnú úroveň je jedným z faktorov, ktoré navyšujú dopyt po jazykových službách.

Nie je to však také jednoduché, ako by sa mohlo zdať. V závislosti od typu vášho podnikania by ste mali vyčleniť určitý obnos zdrojov na globalizáciu alebo lokalizáciu.

Čo je lokalizácia?

Lokalizáciou nazývame prispôsobenie určitej webovej stránky, zdroja alebo produktu pre konkrétnu oblasť. Jednoducho povedané, ide o prispôsobenie materiálu potrebám určitej oblasti.

Pokiaľ ide o lokalizáciu, výsledný materiál musí spadať do štandardov prijateľných kultúrnych noriem na cieľovom trhu a tento trh musí aj priamo adresovať. Ide o komplikovanejšiu a verziu prekladu, pri ktorom je kladený špecifický dôraz na jemné detaily.

V rámci lokalizácie sa riešia napríklad formáty a normy predpokladaného používania. Sem môžu napríklad patriť:

  • Formáty čísiel, dátumu a času
  • Používané typy mien
  • Používané formáty klávesnice
  • Symboly, ikony a interpunkčné znamienka
  • Citlivosť na textový a obrazový obsah
  • Rozdielne právne predpisy v závislosti od oblasti

Čo je globalizácia?

Globalizácia je presným opakom lokalizácie. Proces tvorenia dvojjazyčného produktu alebo obsahu označujeme ako internacionalizáciu. Postup sprístupňovania materiálov vo viacerých jazykoch je známy ako globalizácia. To znamená, že ten istý materiál musí byť prijateľný pre všetky civilizácie, ktoré s ním prichádzajú do kontaktu. V dôsledku globalizácie majú k tomu istému materiálu prístup jednotlivci z rôznych oblastí. Platí to bez ohľadu na ich materský jazyk.

Globalizácia sa zaoberá všetkým, čo stojí v ceste globálnemu rastu. Následne dochádza k štandardizácii akéhokoľvek kódu, jazykových noriem alebo starších foriem kódovania.

Globalizácia pomáha aj pridávaniu ziskových prirážok. To v budúcnosti prispeje k prirodzenejšiemu zneniu prekladu.

Čo je vhodnejšie pre vás?

Globalizácia prináša výhody produktom a podnikom, ktoré chcú expandovať na nové trhy. Ak chcete dosiahnuť medzinárodný štandard, je určite vhodné využiť služby profesionálneho prekladateľského tímu. Vďaka tomu bude v budúcnosti proces lokalizácie rýchlejší aj dostupnejší.

Na druhej strane lokalizácia umožňuje lepšie osloviť jedinečný cieľový trh. Priama komunikácia pôsobí na cieľové skupiny prirodzenejšie a jednotlivci sú viac naklonení tomu, aby sa zaoberali niečím, čo je im takpovediac ušité na mieru.

Na presadenie sa na nových trhoch teda budete musieť siahnuť po globalizácii aj lokalizácii. Aby ste zistili, aký postup je pre vás najvhodnejší, budete musieť zanalyzovať svoje obchodné potreby. Ak sa zameriavate na určitý trh, skôr zvolíte lokalizáciu. Ak však chcete svoje podnikanie presunúť na niekoľko miest naraz, budete musieť uvažovať o globalizácii.

 Tip na záver…

Púšťať sa do neznáma bez pomoci môže byť desivé. To by však nemalo byť prekážkou v raste. Expanziu svojho podniku môžete uľahčiť pomocou riešení, ktoré sú už teraz dostupné na trhu. Práve preto potrebujete pre zabezpečenie služieb lokalizácie a globalizácie spoľahlivého partnera.

Potrebujete niekoho na preklad, lokalizovanie alebo globalizovanie vášho obsahu? Či už chcete osloviť globálne publikum alebo zlepšiť svoje prezentovanie na lokálnom trhu, spoločnosť K&J Translations je tu pre vás.