Korektúry

Je škoda skvelého nápadu, ktorý nie je správne sformulovaný!

Napísali ste text vo vašom rodnom alebo cudzom jazyku, ale nie ste presvedčení o tom, či je gramaticky správny? Ste autorom literárneho, vedeckého alebo publicistického textu, bakalárskej alebo magisterskej práce, správy alebo promočných materiálov a potrebujete niekoho, kto vám v texte opraví prípadné chyby?

Ponúkame vám výhodné a kvalitné korektúry všetkých typov textov. Všetci naši lektori sú špecializovaní odborníci na rôzne oblasti a rodení hovoriaci vybraného jazyka! U nás vám ponúkneme korektorské služby za výhodnú cenu.

Pri korektúrach vám garantujeme nielen odstránenie možných gramatických chýb alebo preklepov, ale aj štýlovú a terminologickú správnosť textu. Naši korektori vám okrem opráv pomôžu aj s návrhmi a komentármi na vylepšenie textu.

Ponúkame vám korektúry všetkých typov textov:

  • ročných správ,
  • príručiek,
  • reklamných správ,
  • odborných článkov,
  • webových stránok,
  • beletrie,
  • bakalárskych, magisterských a doktorandských prác,
  • iných textov.

Okrem korektúr vám ponúkame aj bežné a súdne preklady.

Ak máte ďalšie otázky, kontaktujte nás na info@kjtranslations.sk, telefonicky na čísle +421 948 010 568 alebo prostredníctvom kontaktného formuláru.

Nahrajte súbor
Bezplatná
ponuka