Tlmočnícke služby

Tlmočnícke služby poskytuje odborný tlmočník, ktorý pomocou hovorenej alebo posunkovej reči tlmočí správu z pôvodného jazyka do jazyka poslucháča. Táto práca si vyžaduje, aby tlmočník zachoval štýl (alebo tón) a význam tejto správy. Tlmočenie je zvuková forma komunikácie, v rámci ktorej je minimálne jedna informácia podaná hovorenou formou.

Tlmočenie sa v dnešnom globalizovanom svete biznisu stalo najobľúbenejšou a zároveň najviac komplikovanou jazykovou službou. Počas tlmočenia nadobúda osoba tlmočníka výraznú dôležitosť, pretože váš zahraničný partner považuje tlmočníka za svoj hlavný zdroj informácií.

Dnes rozlišujeme medzi dvoma základnými formami tlmočenia: simultánnym a konzekutívnym tlmočením.

– Simultánni tlmočníci počúvajú, čo hovorí hovoriaci, a zároveň rozprávajú v inom jazyku.

– Konzekutívni tlmočníci počúvajú, čo hovoriaci hovorí, a po jeho odmlke prevádzajú danú správu do iného jazyka.

Za účelom poskytovania tlmočníckych službiebmôže tlmočník vystupovať osobne , prostredníctvom telefónu alebo videochatu. Zrozumiteľné a presné tlmočenie je však možné dosiahnuť iba vtedy, ak tlmočník poriadne počuje správu, ktorú má pretlmočiť, dobre rozumie tlmočenej téme, a plynulo ovláda zdrojový aj cieľový jazyk tlmočenia. Minimálnymi požiadavkami na tlmočníka sú znalosť jazyka slušné vystupovanie, výborné komunikačné zdatnosti a znalosť špecifickej povahy vášho podnikania. Dnes už znalosť jazyka nie je ničím výnimočným a obchodná komunikácia na celosvetovej úrovni sa pre mnohých stala povolaním.

Ponúkame nasledujúce typy tlmočenia, ktoré v posledných rokoch podstatne spopulárneli vďaka svojej efektívnosti čo sa týka nákladov a flexibilite, nech sa nachádzate kdekoľvek:

  • Tlmočenie cez telefón

Služba, prostredníctvom ktorej sa dve osoby spájajú v telefonickom hovore troch strán, pričom tieto osoby potrebujú komunikovať v dvoch rôznych jazykoch. Ide o príhodnú službu, ktorú je možné prispôsobiť vášmu rozvrhu a zriadiť v priebehu niekoľkých minút. Ide o skvelý spôsob komunikácie pri obchodných stretnutiach, ktorý je finančne oveľa menej nákladný, ako osobné tlmočenie.

  • Tlmočenie prostredníctvom videa

Spája tlmočníka s ľuďmi, ktorí potrebujú asistovať v rozhovore v rôznych jazykoch. Tlmočník sa pritom nachádza v call centre so slúchadlami a videokamerou. Pre nadnárodné spoločnosti, ktoré chcú pre svoju expanziu využiť efektívnu komunikáciu, sú naše služby videotlmočenia ideálnym moderným riešením a v súčasnosti sa stali dôležitým aspektom v každodennej obchodnej komunikácii.

Uvedomujeme si, že vaše potreby v oblasti tlmočníckych služiebzložité a podmienené mnohými detailmi. Tieto detaily sú pre nás maximálne dôležité. Nezabúdajte, že potrebovať budete viac než len tlmočnícke služby. Na pokrytie všetkých aspektov svojej činnosti súvisiacich s jazykom budete potrebovať služby kompetentnej tlmočníckej agentúry.

Aby sme mohli zabezpečiť najvyššiu kvalitu poskytovaných služieb, naši tlmočníci prešli dôkladným preverovacím procesom. Sú znalcami vo svojich odboroch a poskytujú tlmočenie v najvyššej možnej dosiahnuteľnej kvalite.

Vďaka našim odborníkom na tlmočenie sa spájanie podnikov z celého sveta stalo na jazykovej úrovni jednoduchým. Obráťte sa na nás a spoločnosť K&J Translations vám okamžite poskytneme tlmočníka, ktorý bude slúžiť vašim klientom rozprávajúcim rôznymi jazykmi. Budete tak môcť zlepšiť svoje služby poskytované zákazníkom.

Okrem tlmočníckych služieb poskytujeme aj:

preklady so súdnym overením,

grafická úprava preložených textov (ak sa grafický formát prekladu musí zhodovať s formátom originálneho textu. Odporúčame najmä vtedy, ak je originálny text vo formáte .pdf, obsahuje obrázky a tabuľky alebo je skenovaný).

Ak máte ďalšie otázky, kontaktujte nás na info@kjtranslations.sk, telefonicky na čísle +421 948 010 568 alebo prostredníctvom kontaktného formuláru.

Nahrajte súbor
Bezplatná
ponuka