Anglické preklady

Anglický jazyk je najrozšírenejším na svete a dokážete sa ním dohovoriť takmer všade. V K&J Translations spolupracujeme so skúsenými odborníkmi, ktorých znalosti cieľového jazyka dosahujú úroveň rodeného hovoriaceho (tzv. native speakra).

Ponúkame vám rýchle, kvalitné a výhodné preklady angličtiny v kombinácii s viac než 85 jazykmi!

Angličtina je západogermánsky jazyk, lingua franca súčasnosti. Používa ju viac než 1,5 biliónov ľudí z celého sveta, čo je naozaj nepredstaviteľné číslo. Je oficiálnym jazykom v 54 krajinách, zapisujeme ju v latinke a jej abeceda má 26 písmen. Je najčastejšie používaným jazykom Európskej únie a zároveň najčastejším druhým alebo cudzím jazykom, vyučovaným na školách. Znalosť angličtiny vám dokáže výrazne pomôcť (nielen) pri expanzii vašej firmy na zahraničný trh.

Využite služby našich skúsených prekladateľov:

preklad zo slovenčiny do angličtiny

preklad z angličtiny do slovenčiny

preklad angličtiny v kombinácii s 85 svetovými jazykmi

Ak potrebujete z/do angličtiny preložiť webové stránky, listy, zmluvy, vyrozumenia, články, rôzne texty či úradné dokumenty, obráťte sa na nás. Sme hrdí na to, že vám vieme ponúknuť rýchle a kvalitné preklady za rozumné ceny.

V prípade objednávky nad 20 normostrán vám vieme ponúknuť VÝHODNÉ MNOŽSTVOVÉ ZĽAVY.

Ak chcete, aby bol váš text dokonalý, okrem samotného prekladu odporúčame využiť aj služby korektora (rodený hovoriaci – tzv. native speaker, alebo certifikovaný odborník na daný jazyk).

Korektor si preložený text prečíta a ak je to potrebné, gramaticky a štylisticky ho doladí, vďaka čomu bude váš text znieť rodeným hovoriacim cieľového jazyka prirodzene.

Ak máte ďalšie otázky, kontaktujte nás na info@kjtranslations.sk, telefonicky na čísle +421 948 010 568 alebo prostredníctvom kontaktného formuláru.

Nahrajte súbor
Bezplatná
ponuka