Preklady e-shopov

S rýchlym rozvojom technológií a internetu expresne vzrástla aj popularita internetových obchodov. Na internete ľudia nakupujú z viacerých dôvodov – je to praktické, jednoduché a omnoho pohodlnejšie, než nákupovanie vo fyzických obchodoch. Ak ste vlastníkom alebo administrátorom internetového obchodu a chcete vašim zákazníkom uľahčiť nakupovanie, dajte si obsah vášho internetového obchodu preložiť do ich rodného jazyka. Preklad internetového obchodu je najistejší spôsob, ako otvoriť dvere do vášho e-shopu medzinárodným zákazníkom.

Opisy výrobkov a služieb, ktoré ponúkate, sú vo vašej ponuke kľúčové a vašim potenciálnym zákazníkom ponúkajú všetky hlavné informácie. Prečo by ste im tieto informácie neponúkli v ich materinskom jazyku? To môžete urobiť s pomocou našich prekladateľov, ktorí majú potrebné znalosti s prekladaním internetových obchodov s rôznym zameraním (móda, elektronika, športové oblečenie a pomôcky, atď.)

Prečo sa oplatí preložiť váš internetový obchod do cudzieho jazyka?

  • Rozšíri sa tak vaša báza zákazníkov aj objem predaja.
  • Získate tak cudzokrajných zákazníkov a zvýšia sa vám príjmy.
  • Váš internetový obchod predstavíte po celom svete.
  • Získate nových firemných partnerov.

Zvýšte váš predaj prostredníctvom kvalitného prekladu opisov vašich služieb alebo výrobkov na vašom webe! Vaše výrobky budú vďaka našim kvalitným prekladom ešte ľahšie dostupné zákazníkom na svetovom trhu!

Okrem prekladov internetových stránok vám ponúkame ešte nasledujúce služby:

  • dodatočná korektúra textu (odporúčame ju najmä v prípadoch, ak je text určený na publikáciu alebo marketingové účely),
  • grafická úprava preloženého textu (vhodná je v prípade, ak si prajete, aby grafická podoba textu bola v súlade s grafickou podobou originálu. Odporúčame ju predovšetkým v prípadoch, kedy je originál textu v .pdf formáte, obsahuje obrázky a tabuľky alebo ak je originál oskenovaný.

Prečítajte si naše blogové príspevky o preklade webových stránok elektronických obchodov:

Ak máte ďalšie otázky, kontaktujte nás na info@kjtranslations.sk, telefonicky na čísle +421 948 010 568 alebo prostredníctvom kontaktného formuláru.

Nahrajte súbor
Bezplatná
ponuka