Preklady textov a dokumentov

Preklad textu je postup, pri ktorom sa prenáša význam textu z východiskového do cieľového jazyka. Pri tom sa rešpektujú jazykové a kultúrne špecifiká oboch jazykov. Preklad je zrozumiteľný a vyhovujúci len v prípade, ak prekladateľ tieto špecifiká dobre ovláda.

Pri preklade textu spolupracuje niekoľko ľudí. Okrem prekladateľa, ktorý preskúma danú oblasť, terminológiu a rešpektuje požiadavky ohľadom štýlu a vyjadrovania sa, sú tu ešte korektor a vedúci projektov, ktorí vykonávajú záverečnú revíziu textu.

Prekladateľská agentúra K&J Translations vám ponúka rýchle a kvalitné preklady do viac než 75 svetových jazykov. Spolupracujeme s viac ako 200 prekladateľmi z celej Európy, ktoré sú nielen rodení hovoriaci cieľových jazykov, ale aj odborníci vo svojej oblasti. Sme tu pre vás, či už potrebujete preklad beletrie, odborných alebo vedeckých textov. Garantujeme vám kvalitné preklady, ktoré vám v prípade záujmu ešte dodatočne prekontroluje aj korektor – rodený hovoriaci. Na nás sa môžete spoľahnúť!

KVALITNÉ PREKLADY DO 75 SVETOVÝCH JAZYKOV

Dobrý preklad je veľmi dôležitý. Vplýva na to, aký dojem zanecháte na vašich nadriadených, kolegoch, na zákazníkoch či u konkurencie. Kvalita vášho textu v druhom jazyku často rozhodne o tom, či získate nový projekt, nových zákazníkov, alebo či úspešne ukončíte štúdium. Chceme stáť pri vašom úspechu a prostredníctvom služieb našich skúsených prekladateľov vám pomôcť v dosahovaní tých najlepších výsledkov!

Ponúkame vám rýchle a spoľahlivé prekladateľské služby, kontrolu rodeným hovoriacim alebo výborným odborníkom na jazyk, a taktiež možnosť dodatočnej korektúry, ktorá váš preložený text privedie k dokonalosti.

Vybrať si u nás môžete z dvoch prekladateľských balíkov:

– preklad textu a jeho kontrola,

– preklad textu, kontrola a dodatočná korektúra.

Za výhodnú cenu vám ponúkame aj možnosť expresného prekladu (do 24 hodín) a rýchleho prekladu (do 48 hodín).

Okrem prekladov textov vám ponúkame aj ďalšie služby:

– Súdne preklady textov,
– grafickú úpravu preloženého textu (ak si prajete, aby grafická podoba prekladu bola v súlade s grafickou podobou východiskového dokumentu. Odporúčame to najmä v prípadoch, ak je východiskový text vo formáte .pdf, obsahuje obrázky, tabuľky alebo ak je dokument skenovaný).

Ak máte ďalšie otázky, kontaktujte nás na info@kjtranslations.sk, telefonicky na čísle +421 948 010 568 alebo prostredníctvom kontaktného formuláru.

    Bezplatná
    ponuka