Preklady v oblasti IT

Každý počítač, tablet alebo mobil potrebuje na svoju funkciu programové vybavenie (inak: softvér). Programové vybavenie delíme na systémové a používateľské.

Systémový softvér delíme na operačné systémy, pomocné nástroje a firmware. Pod používateľský softvér spadá štandardné a špeciálne programové vybavenie.

Pri programovaní sa využíva tzv. programovací jazyk. Slúži programátorom na čítanie konkrétneho programu. Programové vybavenie je vyhotovené v mnohých svetových jazykoch.

Ak chce firma ponúknuť svoj program na zahraničnom trhu, musí ho najprv preložiť do cudzieho jazyka. Pomocou dobrého prekladu softvéru sa zlepší kvalita skúsenosti pre používateľa a zvýši sa miera spokojnosti používateľov.

Prekladateľská agentúra K&J Translations ponúka profesionálne, kvalitné, spoľahlivé a veľmi výhodné preklady softvérov. Garantujeme vám, že bude váš program preložený špecializovanými odborníkmi a rodenými hovoriacimi cieľového jazyka.

S našimi prekladmi budú vaše výrobky dostupné na svetovom trhu. Naši prekladatelia sa postarajú o kvalitnú prezentáciu v cudzích jazykoch. Radi vám pomôžeme na ceste k vášmu úspechu!

Okrem prekladov softvérov vám ponúkame ešte nasledujúce služby:

  • dodatočná korektúra textu (odporúčame ju najmä v prípadoch, ak je text určený na publikáciu alebo marketingové účely),
  • grafická úprava preloženého textu (vhodná je v prípade, ak si prajete, aby grafická podoba textu bola v súlade s grafickou podobou originálu. Odporúčame ju predovšetkým v prípadoch, kedy je originál textu v .pdf formáte, obsahuje obrázky a tabuľky alebo ak je originál oskenovaný.

Ak máte ďalšie otázky, kontaktujte nás na info@kjtranslations.sk, telefonicky na čísle +421 948 010 568 alebo prostredníctvom kontaktného formuláru.

Nahrajte súbor
Bezplatná
ponuka