Prekladateľské služby umožnili spoločnostiam dosahovať ciele, ktoré ešte pred niekoľkými rokmi neboli dosiahnuteľné. Korektúra je štandardne posledným krokom v celom procese prekladania. Po preložení textu korektori dôkladne prechádzajú celý text a hľadajú v ňom akékoľvek chyby.

Hoci proces väčšiny prekladov je v súčasnosti automatizovaný, korektúry sú stále súčasťou prekladu, v ktorej je ľudský faktor nenahraditeľný. Môže za to fakt, že strojové preklady umožňujú rýchlejšiu realizáciu, avšak nie sú bezchybné.

Obyčajné gramatické chyby môžu úplne zmeniť podstatu textu, aj keď sa strojový preklad zdá byť správny. Preto je dôležité, aby preložený dokument skontroloval rodený hovoriaci alebo kvalifikovaný prekladateľ. Ten sa stáva pre konečného užívateľa zárukou správnosti a zrozumiteľnosti preloženého textu.

Preto prekladateľské spoločnosti zamestnávajú samostatné tímy korektorov, ktorí niekoľko krát preložený text prekontrolujú – až potom možno preklad považovať za hotový.

Naozaj je korektúra potrebná?

To závisí od konkrétneho použitia prekladu. Ak sa chystáte preložený text poskytnúť externému publiku v procese rozhodovania o vašej spoločnosti, produktoch alebo službách, mal by prejsť korektúrou. Napríklad zmluvy a texty o zdravotníckych materiáloch sú takmer vždy podrobené korektúre. Korektúra je však často vynechávaná pri preklade textov určených pre interné publikum.

Rovnako je tomu v prípadoch, keď je objem finančných prostriedkov vymedzených na preklad textu obmedzený. Ak je to aj váš prípad, zvážte objednanie strojového prekladu s manuálnou úpravou. V K&J Translations vám radi poradíme a ponúkneme vám možnosti, ktoré vám budú najviac vyhovovať.