Čo musíte vedieť, kým si založíte firmu v Rakúsku?

Stále viac podnikateľov sa rozhodne otvoriť si firmu aj v niektorej zo susedných krajín alebo inde v zahraničí. Najčastejšie sa pre tento odvážny krok rozhodnú preto, lebo v podnikaní v druhej krajine vidia veľký potenciál. Veľa Slovákov sa rozhodne rozšíriť svoje podnikanie aj do Rakúska. V Rakúsku si môžete vybrať z nasledujúcich typov spoločností:

  • 1. živnosť,

  • 2. spoločnosť s ručením obmedzeným (GmbH),

  • 3. verejná spoločnosť (OG),
  • 4. komanditná spoločnosť (KG),

  • 5. spoločnosť občianskeho práva (GesbR),

  • 6. akciová spoločnosť (AG),

  • 7. tichá spoločnosť (Stille Gesellschaft).

Koľko vás bude stáť založenie firmy v Rakúsku?

Minimálna výška základného imania je 5 000 €. Oficiálne bude počiatočné imanie predstavovať 10 000 €, ale nebude sa vyžadovať celá suma, resp. ju budete musieť uhradiť len v prípade bankrotu vašej spoločnosti. Ak sa však firme bude dariť, za túto sumu budete zodpovedať vašim osobným majetkom.

Okrem počiatočného kapitálu je potrebné zaplatiť aj náklady, ktoré vzniknú pri registrácii spoločnosti. Počítať treba aj s výdavkami na notára a daňového poradcu, ktorí vám budú spočiatku veľmi nápomocní. Treba myslieť aj na náklady na prenájom kancelárskych priestorov.

Dôvody, prečo si otvoriť firmu v Rakúsku

Rakúsko vytvára pre slovenských podnikateľov veľmi priaznivé prostredie a nekladie im pod nohy žiadne špeciálne byrokratické prekážky. Rakúsky trh je mimoriadne bohatý, a preto sa pre otvorenie firmy v Rakúsku nadchne každý, kto chce rozšíriť svoje podnikanie na rakúsky a nemecký trh. Po otvorení firmy v Rakúsku sa vám značne uľahčí aj spolupráca s ďalšími rakúskymi spoločnosťami.

Je však potrebné myslieť na to, že rakúskym pracovníkom budeme musieť platiť v súlade s rakúskymi mzdovými štandardmi, nie slovenskými. Aj slovenského pracovníka, ktorý bude príležitostne pracovať v Rakúsku, budete musieť platiť rovnako ako rakúskeho pracovníka. Minimálna hrubá mzda v Rakúsku je 1 300 EUR. Priemerná hrubá mesačná mzda v Rakúsku bola v roku 2018 dosiahla výšku 3 632 EUR brutto, na Slovensku 1 013 EUR.

Kedy si otvoriť firmu v Rakúsku

Firmu v Rakúsku sa oplatí založiť v prípade, ak tam chcete presunúť pôsobenie vášho podnkania, alebo ak ste na tom trhu už teraz do veľkej miery aktívni. Vopred si treba premyslieť aj to, či chcete zamestnávať rakúskych pracovníkov alebo nie. V prípade, ak budete zamestnávať Rakúšanov, bude to pre vás predstavovať menej byrokracie, ktorej sa však nebudete môcť vyhnúť, ak budete na príležitostné pracovné úlohy v Rakúsku prihlasovať slovenských zamestnancov. Výhodou sídla firmy v Rakúsku je aj to, že môžete bez problémov požiadať o pôžičku v rakúskej banke.

Najjednoduchší spôsob, ako začať s podnikaním v Rakúsku, je obrátiť sa na odborníkov, ktorí vám budú nápomocní vďaka ich vedomostiam a profesionálnemu prístupu. Z ich pomocou už zakrátko pripravíte všetku potrebnú dokumentáciu. Založenie spoločnosti v zahraničí je najlepšie zveriť do rúk poskytovateľovi, ktorý má v Rakúsku k dispozícii právnikov a konzultantov. Práve oni môžu jednotlivé procesy uľahčiť, keďže majú všetky správne a presné informácie, ktoré sú pri zakladaní firmy potrebné.

Pomôžu vám nielen pri zakladaní firmy, ale aj jej registrácii. Neskôr musí byť firma zverejnená aj v rakúskom úradnom vestníku.

Ako prebieha založenie spoločnosti s ručením obmedzeným (GmbH)

Na založenie potrebujete uviesť názov spoločnosti, ktorý musí byť tiež potvrdený súdom. Potrebné bude uviesť aj sídlo spoločnosti, z ktorého budete podnikať. Aby bola firma zapísaná do daňového registra, musí mať vybavené obchodné priestory a mať určené úradné hodiny. Pri registrácii budete musieť uviesť jedného alebo viacerých vlastníkov, a tiež riaditeľa spoločnosti. Bude potrebné zvoliť si predmet podnikania.