Návody na použitie výrobkov, strojov, prípadne bezpečnostné opatrenia sú veľmi presné a často rozpísané na niekoľko desiatok strán. Preklad takéhoto dokumentu do cudzieho jazyka vás tak môže stáť aj niekoľko stoviek eur. Cena sa však môže výrazne znížiť, ak sa zameriate na nasledujúce faktory:

Čítanie článku vám zaberie zhruba 3 minúty

Dobre pripravené materiály

Ak máte všetky materiály na preklad napísané na počítači (teda nie rukopis, obrázky či scan), pripravené v editovateľnom formáte (MS Word, MS Excel) a prehľadne usporiadané, prekladateľovi výrazne uľahčíte prácu a vyhnete sa ďalším výdavkom. Pred zaslaním agentúre si materiály ešte raz skontrolujte a uistite sa, že neobsahujú žiadne texty, ktoré nakoniec preložiť nepotrebujete. Prekladateľovi alebo prekladateľskej agentúre vždy odporúčame poslať až konečnú verziu dokumentu. Tým sa vyhnete príplatku za dodatočné zmeny v preloženom texte.

Terminologický slovník

V prípade, ak už ste si podobné texty prekladať nechávali, alebo máte s touto témou a odbornými termínmi osobné skúsenosti, nenechávajte si ich pre seba! Nielen, že to uľahčí prekladateľovi prácu (a tým pádom platíte menej), ale budete mať garantovanú aj konzistentnosť vašich prekladov (použitie rovnakej terminológie vo všetkých dokumentoch).

Opakujúce sa segmenty

V návodoch na použitie sa mnohé texty často opakujú. Väčšina prekladateľov alebo agentúr to berie do úvahy a za takýto preklad vám ponúka zľavu až do výšky 30%! Opakovania možno prepočítať pomocou profesionálnych prekladateľských nástrojov. Je však dôležité, aby ste mali dokument vo formáte, v ktorom program dokáže rozpoznať text a jednotlivé segmenty zanalyzovať.

Grafická podoba

Ak je originálny dokument v elektronickom formáte, ktorý umožňuje editáciu, je oveľa jednoduchšie zachovať formát konečného textu. V prípade, ak ale prekladateľovi poskytnete dokument v tlačenej podobe, grafický výsledok prekladu sa bude od originálu veľmi líšiť. Za dodatočné grafické úpravy si potom pravdepodobne budete musieť priplatiť. A ak takto prekladáte text do viacerých jazykov, zmena grafickej podoby každého dokumentu môže pre vás znamenať ďalšie veľké náklady. Investujte preto radšej do transparentnej kópie originálu a vyhnite sa zbytočným nákladom za dodatočné grafické úpravy.

Potrebujete preložiť technickú dokumentáciu alebo návod na použitie v jednom alebo viacerých jazykoch? Napíšte nám, priložte dokument a počkajte na výhodnú ponuku od našich skúsených prekladateľov!

Objednávať veľké množstvá textu sa pri nás oplatí.