Google prekladač (anglický názov Google translate) – je asi najuniverzálnejším a najpoužívanejším digitálnym prekladacím nástrojom, ktorý je na internete zadarmo dostupný pre všetkých používateľov. Je však známy nielen svojim praktickým použitím, no aj častými lapsusmi, ktoré vzniknú neuváženým používaním prekladov prekladaču ako výsledku prekladateľskej práce.

Čítanie článku vám zaberie zhruba 4 minúty

Čo je a ako funguje Google prekladač?

Google prekladač je on-line nástroj na prekladanie, ktorý bol vyvinutý v roku 2006. Pôvodne fungoval na princípe štatistickej metódy strojového prekladu – čo znamená, že do svojej databázy zhromažďoval miliardy a miliardy slov, z ktorých si potom vyberal tie najfrekventovanejšie, ktoré pri preklade používal. V začiatkoch sa „učil“ z dokumentov OSN, z ktorých si vytvoril korpus šiestich svetových jazykov (angličtina, arabčina, francúzština, čínština, ruština a španielčina) s databázou vyše 20 miliárd slov.

Dnes už Google translator používa metódu tzv. hlbokého učenia (Deep Learning Method), pri ktorej je dôležitá predovšetkým rozsiahla umelá neurónová sieť. Tá zlepšuje kvalitu prekladu a umožňuje pri prekladoch použitie širšieho kontextu, ktorý sa postupne tvorí na základe miliónov individuálnych prípadov. Preto dokáže Google prekladač preložiť celé vety naraz a nielen po častiach, čo má vplyv aj na stále sa zlepšujúcu kvalitu jeho prekladov. Dnes už Google prekladač prekladá z / do viac než 100 rôznych jazykov, medzi ktorými je aj slovenčina.

Google prekladač je bezpochyby veľmi atraktívny a obľúbený nástroj, bez ktorého by si dnes už väčšina z nás nedokázala predstaviť fungovať. Má mnoho pozitív, ale i mnoho negatív, ktoré každodenne ovplyvňujú všetkých jeho používateľov.

Plusy:

  • Google prekladač je pre všetkých používateľov bezplatný.
  • Je rýchly – prekladá v reálnom čase (medzitým, ako píšete ďalšie slová).
  • Mnohé preklady sú vytvorené vďaka reálnym ľuďom, ktorí už rovnakú alebo podobnú frázu do systému zadali.
  • Jeho nová aplikácia ponúka aj vizuálny preklad odfoteného textu, rukopisu a vie dokonca preložiť aj nahrávky hlasového záznamu. To je výhodou najmä pre turistov, ktorí tak už nikdy nebudú musieť hádať, či si z menu v lokálnom jazyku práve objednali kraba alebo boloňské špagety.

Mínusy:

  • Google prekladač nie je konzistentný a robí gramatické, štylistické i iné chyby.
  • Kvalita prekladu závisí od jazykovej kombinácie. Angličtina, španielčina alebo nemčina sú oveľa viac vyhľadávané, a teda i viac zdokonalené, ako napríklad slovenčina, rumunčina alebo bulharčina. V menej frekventovaných jazykoch teda môžete očakávať viacero chýb, napríklad pri dlhších prekladoch zo slovenčiny do angličtiny ostanú niektoré časti textu nepreložené.
  • Google prekladač neponúka možnosť dodatočných opráv alebo korektúr.
  • Funguje verejne – všetky texty, ktoré do tohto prekladača vložíte (vrátane dokumentov), sa uložia automaticky uložia do pamäte systému.

Používať Google prekladač alebo nie?

Vždy záleží hlavne na tom, aký preklad potrebujete. Ak vám stačí textu len približne porozumieť a nemusíte s ním ďalej pracovať oficiálnou cestou, je to pre vás rýchla a bezplatná voľba, ktorá jednoznačne nemá konkurenciu. Ak však potrebujete preklady odborných, technických či literárnych textov, certifikátov alebo právnych dokumentov, tu Google prekladač používať neodporúčame. V týchto prípadoch je ideálne, aby text preložil prekladateľ, ktorý je odborníkom vo svojom odbore a dokáže vám zaručiť 100 % zhodu s originálom.