Je ťažké určiť, ktorý jazyk sa ľuďom učí najťažšie. Závisí to od každého jednotlivca, od jeho rodného jazyka aj od všetkých jazykov, ktoré sa naučil v priebehu svojho života. Napriek tomu sme sa však posnažili vypracovať zoznam 10 jazykov, ktoré sú vo všeobecnosti najťažšie pre väčšinu ľudí, s výnimkou tých, ktorí už ovládajú jazyk z rovnakej jazykovej skupiny.

1. Štandardná čínština

Prvé miesto v zozname nie je žiadnym prekvapením. Osvojiť si tento jazyk, ktorý má najväčšie množstvo rodených hovoriacich, je mimoriadne náročné. Štandardná čínština je tónový jazyk a pre každý zvuk v jeho systéme existujú 4 spôsoby, ako môže byť vyslovený. Štandardná čínština je tiež plná homofónov, idiómov a aforizmov. Vo všeobecnosti platí, že je jazyk pre cudzinca zvyčajne dosť ťažké pochopiť a tisíce symbolov v ňom to nijako neuľahčujú.

2. Arabčina

V arabčine sa môže každé písmeno napísať až 4 rôznymi spôsobmi. Pri písaní sú vynechávané samohlásky, vďaka čomu je prekladanie arabčiny nesmierne náročnou úlohou. Arabčina je tiež dosť bohatá na dialekty, čo znamená, že jazykový variant, ktorý sa používa v Egypte, je dosť odlišná od tej, ktorá sa používa napríklad v Saudskej Arábii.

3. Maďarčina

Maďarčina má vďaka svojim 26 rôznym pádom najťažšiu gramatiku na svete. Prípony sa pridávajú ku koreňu podstatného mena. Určuje sa nimi množné číslo, privlastňovací vzťah, vlastník alebo pád. Vďaka kultúrnym prvkom v jazyku je učenie sa maďarčiny jedinečnou výzvou.

4. Japončina

Hovorená japončina nie je až taká ťažká, keď ju porovnávame napr. z mandarínskou čínštinou. Čo je však väčšou výzvou, je písanie. Kým zvládnete napísať základné slová a frázy, budete sa musieť naučiť tisícky rôznych znakov. A aby toho nebolo dosť, má 3 rôzne systémy na písanie – hiragana, kanji a katakana.

5. Fínčina

Rovnako ako maďarčina, aj fínčina má mimoriadne komplikovanú gramatiku. Existuje v nej množstvo osobných koncoviek, pomocou ktorých sa časujú slovesá, čo je výzvou najmä pre ľudí, ktorí na časovanie nie sú zvyknutí (napr. rodení hovoriaci angličtiny). Vplyv na slovesá majú aj zdvojené spoluhlásky. Podstatné mená majú niekoľko pádov, čo je ďalšou prekážkou pre mnohých, ktorí sa ju chcú učiť.

Tiež má množstvo hovorových slov, čo znamená, že aj keď sa naučíte oficiálnu verziu jazyka, ešte stále máte pred sebou veľa práce.

6. Kórejčina

Kórejčina je najpoužívanejším jazykom bez vzťahu k iným jazykom. To znamená, že je úplne jedinečná a preto by mohla bez problémov byť v tomto zozname aj na úplne prvom mieste. Je plná vlastností, ktoré sú pre hovorcov iných jazykových rodín nezvyčajné, napríklad ukončovaním bežných viet činnostnými slovesami.

7. Navajo

Navajo je jazyk, ktorého hlavnou zložkou sú slovesá. Prostredníctvom slovies sa dokonca vyjadruje aj opis, čo znamená, že je veľké množstvo prídavných mien v našich jazykoch nemožné preložiť do jazyka Navajo. Súčasťou jazyka sú navyše mnohé zvuky, ktoré vo väčšine moderných jazykov nemajú ekvivalent.

8. Islandčina

Islandčinu používa iba 400 000 ľudí, žijúcich na odľahlom ostrove. Počas svojej tisícročnej histórie zostala v podstate nezmenená. Namiesto toho, aby pre nové koncepty prijímala názvy z cudzích jazykov, vytvára v rámci jazyka nové slová alebo dodáva nové významy už existujúcim slovám. Islandčina je jedným z najťažších jazykov na diaľkové učenie, keďže na internete je k dispozícii len veľmi málo učebníc alebo zdrojov.

9. Poľština

Aj keď poľština nie je až taká náročná ako maďarčina, stále má solídnych 7 pádov. Má tiež zložitý rodový systém, ktorý je zásadný pre plynulosť jazyka.

10. Baskičtina

Baskičtina je jazyk podobný kórejčine a jeho písaná a hovorená forma sa líši od všetkých ostatných jazykov. Jazyk má 5 dialektov, s ktorými sa treba popasovať. Takže aj keď je menej náročný ako kórejčina, ešte stále má čestné miesto na našom zozname.