V základnom nastavení je PrestaShop viacjazyčný. Môžete teda rýchlo vytvoriť internetový obchod vo viacerých jazykoch. Jadro PrestaShopu už bolo preložené do viac ako 65 jazykov. Tieto preklady prispela prostredníctvom služby CrowdIn (platforma pre kolaboratívne preklady) komunita PrestaShopu.

Preklady jadra PrestaShopu pokrývajú štandardné texty, ktoré súvisia s front office ako aj back office lokalitami, ako aj chybové správy, súbory vo formáte PDF a e-mailové šablóny. Ak však chcete vytvoriť kompletne preložený a lokalizovaný PrestaShop obchod, musíte na preklad všetkých informácií použiť editor PrestaShopu.

1. Inštalácia jazykového balíka

Nainštalovať do PrestaShopu jazykový balík je pomerne jednoduché. Jazykový balík štandardne obsahuje nielen preklady, ale aj konkrétne meny, dane a jednotky. Vyberte konkrétnu krajinu a importujte jazykový balík tak, že prejdete do časti LOCALIZATION > Localization. Na tejto stránke môžete nastaviť aj predvolený jazyk, krajinu a menu.

Po nainštalovaní jazykového balíka prejdite do časti LOCALIZATION > Translations, kde si môžete zobrazovať a upravovať preklady.

2. Preloženie obsahu

Katalóg produktov a statické webové stránky sú najdôležitejšími aspektmi PrestaShopu, ktoré musia byť preložené. Tieto materiály musia byť prepísané v editore PrestaShopu. Ak nechcete, aby sa preklady zobrazovali, kým nie sú dokončené, môžete ich vypnúť v časti LOCALIZATION > Languages.

3. PrestaShope a profil prekladateľa

PrestaShop umožňuje vytvoriť profily používateľov, ktorí majú profil prekladateľa a texty môžu prekladať z panelu správcu. Prekladateľovi bude umožnený prístup k obsahu, ktorý treba preložiť, avšak nie k dôverným informáciám (zákazníci, dodávatelia, tržby, výdavky atď.).

Pridať nového prekladateľa je pomerne jednoduché. Ak chcete pridať nového zamestnanca, prejdite do časti ADMINISTRATION > EMPLOYEES > NEW EMPLOYEE. Pri vytváraní PrestaShop profilu si môžete v paneli správcu vybrať konkrétny jazyk (buď logistik, prekladateľ, alebo predajca). Každý užívateľ si môže vybrať aj iný jazyk.

Nastavenie prístupových oprávnení pre nové profily je o čosi náročnejšie. Môžete tak urobiť v ponuke ADMINISTRATION > Permissions.

A to je všetko!

V porovnaní s internetovými obchodmi, ktoré sú vedené iba v jednom jazyku, majú viacjazyčné internetové obchody vyššiu návštevnosť a je vyššia pravdepodobnosť, že návštevníci sa stanú vašimi zákazníkmi. Vyššia návštevnosť znamená lepší marketing, ktorý je nesmierne dôležitý pre dlhodobý úspech každého internetového obchodu. Ak je váš internetový obchod dostupný vo viacerých jazykoch, môže tovar, ktoré ponúkate, vyhľadávať viac osôb z celého sveta, čo vedie k zvýšeniu príjmov.

Ak máte ďalšie otázky, kontaktujte nás na info@kjtranslations.sk, telefonicky na čísle +421 948 010 568 alebo prostredníctvom kontaktného formuláru.