Či už ste spoločnosťou, ktorá má zastúpenie po celom svete, alebo sa ňou chcete stať, musíte nájsť spôsob, ako klientom pomáhať v ich rodnom jazyku. Centrum pomoci vo viacerých jazykoch môže byť užitočným samoobslužným zdrojom. Vaši zákazníci budú mať možnosť získať potrebné odpovede skôr, ako sa obrátia na váš tím, ktorý má za úlohu venovať sa úspešnému riešeniu ich problémov. Viacjazyčné centrum pomoci môže tiež slúžiť ako podporný prostriedok pre zamestnancov zákazníckej podpory a uľahčiť im poskytovanie nepretržitých osobných služieb.

Integrujte centrum pomoci Zendesk so službou Crowdin, ktorá vaše užitočné materiály preloží automaticky. Spravte z neho užitočný zdroj informácií pre svojich zákazníkov aj zamestnancov na celom svete.

Pustime sa do prekladu vášho centra podpory Zendesk.

1. Vytvorte si účet Weglot. Na tomto účte budete môcť sledovať všetky svoje preklady.

2. Vyberte pôvodný jazyk svojho centra podpory a všetky jazyky, do ktorých má byť preklad uskutočnený.

Po overení vášho e-mailu budete presmerovaní na registračnú stránku Weglot.

DÔLEŽITÉ: V časti Ďalšia možná integrácia v dolnej časti stránky vyberte možnosť „Use JavaScript integration“.

Zadajte pôvodný jazyk svojej webovej stránky (jazyk, v ktorom bolo vytvorené centrum pomoci Zendesk) a potom jazyk(y), do ktorého(ých) chcete prekladať.

3. Skopírujte úryvok JavaScript-u, ktorý vám bol poskytnutý.

Tento úryvok kódu jednoducho skopírujte a vložte ho do svojho administratívneho centra Zendesk.

4. Vo svojom účte prejdite do sekcie „Guide“.

Na hlavnom paneli Zendesk prejdite na možnosť „Guide“.

5. Z rozbaľovacieho zoznamu vyberte možnosť „Custom Design“.

Na bočnom paneli kliknite na tlačidlo „Custom Design“.

6. Zobrazenie témy

Vyberte položku „View theme“ a prejdite kurzorom na tému, ktorá je momentálne aktívna v Zendesk sprievodcovi.

7. Z rozbaľovacieho zoznamu vyberte položku „Edit code“.

8. Otvorte súbor „document head.hbs“ a dvakrát naň kliknite.

9. Do poľa vložte úryvok kódu Weglot.

10. Z rozbaľovacieho zoznamu vyberte možnosť „Publish“.

A to je všetko!

Po jeho opätovnom načítaní centra pomoci Zendesk by ste teraz v pravom dolnom rohu mali mať možnosť vidieť tlačidlo Weglot prepínača jazykov! Vaše centrum podpory Zendesk je teraz viacjazyčné.

Vo svojom účte Weglot teraz môžete ručne kontrolovať a upravovať svoje preklady. Ak chcete svoje preklady upravovať, požiadajte členov tímu, aby sa zapojili do vášho projektu. Môžete tak spraviť z ovládacieho panelu Weglot.

Ak máte ďalšie otázky, kontaktujte nás na info@kjtranslations.sk, telefonicky na čísle +421 948 010 568 alebo prostredníctvom kontaktného formuláru.