Ak chcete udržať krok so silnou konkurenciou v odvetví elektronického obchodu, musíte neustále zvažovať nové stratégie expanzie na ďalšie trhu a zvýšenie predaja vo vašom internetovom obchode. Webové stránky vo viacerých jazykoch vám umožnia dosiahnuť oblasti, do ktorých vaši konkurenti ešte neprenikli. V dôsledku toho máte vysokú šancu vytvoriť si imidž značky v krajinách, v ktorých sú odlišné jazykové či menové preferencie. Okrem toho prevádzkovanie dvojjazyčnej webovej stránky si nevyžaduje použitie ďalších zdrojov. Náklady na prevádzku webovej stránky v jednom či viacerých jazykoch sú totiž približne rovnaké. Nastavenie viacerých jazykov a mien vašej webovej stránky, ktorá existuje na platforme Magento, je možné uskutočniť v niekoľkých jednoduchých krokoch.

V tomto príspevku sme vytvorili jednoduchý návod, ktorý vám pomôže samostatne si vytvoriť viacjazyčný internetový obchod na platforme Magento:

1. krok: Stiahnutie jazykových balíkov

Prvým krokom je získanie jazykových balíkov, ktoré budete potrebovať na spustenie webovej stránky. Zoznam dostupných jazykových balíkov môžete nájsť v obchode Magento Connect. Z viacerých dostupných možností si vyberte balíky, ktoré najviac vyhovujú vašim potrebám. Keď si vyberiete, stiahne sa vám súbor vo formáte .gzip. Ak chcete sprístupniť aplikáciu priečinka, otvorte ho. Ak chcete pridať špecifické súbory relevantné pre konkrétny získaný jazyk, nahrajte priečinky „design“ a „locale“. Teraz môžete začať s vytváraním nového vzoru vášho online obchodu.

2. krok: Pridanie nového vzoru obchodu

Ak chcete, aby sa vaša webová stránka zobrazovala vo viacerých jazykoch, budete musieť vytvoriť vzor obchodu pre každý jazyk. Ak by ste nainštalovali Magento bez údajov o týchto vzoroch, ako predvolený jazyk by bola prednastavená iba angličtina. Ak pristúpite k inštalácii Magento s údajmi o týchto vzoroch, bude mať tri vzory zobrazenia obchodu: vo francúzskom, nemeckom a anglickom jazyku. Ak však chcete zobraziť prednú časť rozhrania v danom jazyku, musíte si najprv stiahnuť príslušný jazykový balíček. Ak chcete vytvoriť nový vzor zobrazenia obchodu, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

— Prejdite na panel správcu a prihláste sa — Prejdite na „System“, potom „Configuration“ a následne na „Manage stores“.

— V ľavom hornom rohu vyberte položku „Create Store View“.

— Po presmerovaní na stránku „New Store View“ zadajte názov poľa a kód. Ak chcete otvoriť obchod vo švédskom jazyku, napíšte „švédčina“.

— Vzhľad tohto obchodu uložte. Váš obchod je teraz spustený.

Pri vytváraní obchodu sa však vaša webová stránka nezobrazí v jazyku, ktorý ste si vybrali. Na dokončenie jazykovej konfigurácie obchodu musíte buď nainštalovať jazykový balíček, alebo predvolený text preložiť manuálne.

3. krok: Inštalácia a konfigurácia jazykových balíkov

Jazykový balík obsahuje prekladové súbory pre predvolený text, ktorý sa zobrazuje na úvodnej stránke vašej webovej stránky. Skôr než sa tieto preklady zobrazia na vašej webovej stránke budete musieť zmeniť miestne nastavenia. Pozrime sa, ako na to:

– Prejdite na „System“ a potom na „Configuration“.

– V ľavom hornom rohu sa nachádza položka ‚Current Configuration Scope‘. Vyberte vzor zobrazenie obchodu pre jazyk, ktorý chcete upraviť.

– Prejdite do ľavej časti „General section“. Položka ‚Locale Options‘ by mala byť rozbalená.

– Zrušte začiarknutie políčka vedľa možností s nápisom „Use Website“ a z rozbaľovacieho zoznamu vyberte svoj obľúbený jazyk.

– V pravom hornom rohu kliknite na tlačidlo „Save Config“.

Ak chcete zmeniť jazyk funkcií back-endu, prejdite na spodnú časť panelu správcu a vyberte jazyk z rozbaľovacieho zoznamu „Interface Locale“.

Magento obsahuje vstavaný nástroj na preklad predvolených textov. Ak si neželáte zakúpiť jazykový balík a namiesto toho chcete na preklad použiť tento program, postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

– Z rozbaľovacieho zoznamu vyberte položku „System“ >> „Configuration“.

– Prejdite do ponuky „Advanced menu“ a vyberte položku „Developer“.

– Z rozbaľovacieho zoznamu vyberte položku „Translate Inline“.

– Ak chcete text prekladať vo front-ende, vyberte pre hodnotu „Enabled for Frontend“ možnosť „Yes“ a uložte.

– ak chcete prekladať text v back-ende, vyberte pre hodnotu „Enabled for Admin“ možnosť „Yes“ a uložte.

– Po uložení predvolieb použite nástroj na úpravu prekladov.

4. krok: Zmena popisov a kategórií produktov

Popisy produktov a kategórie pre jednotlivé zobrazenia obchodu bude tiež potrebné upraviť. Za týmto účelom postupujte nasledovne:

– Na paneli správcu prejdite do ponuky „Catalog“ a potom z rozbaľovacieho zoznamu vyberte položku „Manage Products“.

– Vyhľadajte konkrétny produkt a vyberte možnosť „Edit“.

– V ponuke „Choose Store View“ vyberte zobrazenie obchodu, zrušte začiarknutie políčka „Use Default Value“ a upravte hodnotu danej možnosti.

– Kliknutím na tlačidlo „Save“ alebo „Save and Continue Editing'“ uložte vykonané zmeny.

Pomocou rovnakého postupu ako pri „Manage Categoories“ môžete upravovať jednotlivé kategórie.

A to je všetko!

Dbajte na to, aby vaše publikum nehovorilo iba po anglicky. Poskytovaním produktov a služieb v rodnom jazyku návštevníkov vašej internetovej stránky môžete rozšíriť svoj dosah a prilákať nových zákazníkov, preniknúť na nové trhy a udržať si existujúcu klientelu.

Preklad webových stránok
Preklady e-shopov
Viac o prekladoch

Ak máte ďalšie otázky, kontaktujte nás na info@kjtranslations.sk, telefonicky na čísle +421 948 010 568 alebo prostredníctvom kontaktného formuláru.