V štyroch častiach tohto blogu vám v krátkosti predstavíme internetové portály krajín, na ktorých si môžete preveriť bilanciu zahraničných firiem.

Čítanie článku vám zaberie zhruba 5 minút

Prečo je múdre overovať si bilanciu zahraničných firiem?

Pred začiatkom spolupráce je vždy dobrý nápad overiť si, či spomínaná firma vôbec existuje. Ak je firma vašim zákazníkom, je múdre overiť si aj bilanciu firmy a jej výkaz ziskov. Týmto spôsobom sa už na začiatku môžeme vyhnúť spolupráci s neplatičmi alebo podvodníkmi, ktorých firmy vôbec neexistujú alebo ich prednedávnom zatvorili. Možnosť overiť si zahraničných partnerov vám tiež umožní spoznať vašu konkurenciu na zahraničnom trhu alebo nájsť prípadných obchodných partnerov.

Čo znamená bilancia a výkaz ziskov firmy?

Každý rok musia všetky firmy a živnostníci pripraviť účtovnú uzávierku za predchádzajúci finančný rok. Najdôležitejšie sú bilancia a výkaz ziskov firmy..

Bilancia (výkaz o finančnej situácii) obsahuje množstvo údajov o firme a vykazuje finančný stav firmy ku konkrétnemu dňu. Z tejto bilancie sú najzreteľnejší kapitál, ktoré má firma k dispozícii. Je tu zobrazený dlhodobý (hmotné aktíva a dlhodobé investície) a krátkodobý kapitál (pohľadávky, finančné prostriedky, zásoby, investície) a iné záväzky.

Výkaz ziskov firmy zobrazuje obchodný výkaz za obchodný rok alebo v priebehu účtovného roka, v ktorom sa vypracováva. V ňom sú zobrazené všetky firemné náklady a výsledkom je čistý zisk alebo strata.

Ako overiť zahraničného firemného partnera?

Či firma a jej DIČ naozaj existujú, si môžete overiť prostredníctvom VIES systému (vat number validation). V poli na vyhľadávania vpíšte názov vášho obchodného partnera, ktorého si chcete overiť a pod VAT number« uveďte daňové číslo, ktoré chcete overiť.

Ak chcete overiť bilanciu a výkaz ziskov zahraničnej firmy, zo zoznamu si vyberte krajinu, v ktorej má otvorenú firmu.

Vyberte si krajinu, o ktorej sa chcete dočítať viac: