Iste viete, že existujú dve všeobecne akceptované normy portugalčiny: európska a brazílska. Na druhej strane, väčšina študentov jazyka nevie o existencii rozdielov medzi nimi a čo je dôležitejšie, ani o tom, aké sú tieto rozdiely podstatné.

Pre mnohých ľudí je portugalčina jazykom, ktorým sa hovorí jednotne vo viacerých krajinách sveta. Rodení hovoriaci si však dobre uvedomujú rozdiely medzi variantami jazyka, ktoré sa používajú v jednotlivých krajinách. Pozrime sa na niekoľko rozdielov medzi portugalčinou v Európe a portugalčinou v Brazílii.

Portugalský jazyk

Portugalský jazyk je šiestym najpoužívanejším jazykom sveta. Na celom svete ním hovorí približne 280 miliónov ľudí. Hovoria ňou v Angole, Brazílii, Kapverdskej republike, Guinee-Bissau, Rovníkovej Guinee, Mozambiku, Portugalsku, Demokratickej republike Svätého Tomáša a Princovho ostrova a Východotimorskej demokratickej republike. Portugalsky hovoriace obyvateľstvo tiež žije aj v iných regiónoch, napríklad v čínskom Macau. Aké sú teda hlavné rozdiely medzi európskou a brazílskou portugalčinou?

Aké sú podstatnejšie rozdiely medzi brazílskou a európskou portugalčinou?

Jedným z najdôležitejších rozdielov medzi brazílskou a európskou portugalčinou je výslovnosť. Samohlásky v brazílskej portugalčine sa vyslovujú dlhšie a širšie, zatiaľ čo na samohlásky v európskej portugalčine nie je kladený až taký dôraz.

Okrem toho sú niektoré spoluhlásky v brazílskej portugalčine vyslovované inak ako v Európe. V brazílskej portugalčine sa S na konci slova vyslovuje ako SS, zatiaľ čo v európskej portugalčine sa vyslovuje ako SH.

  • Prízvuky

Niektorí ľudia uprednostňujú brazílsku portugalčinu pred európskou kvôli otvoreným samohláskam; európska portugalčina im znie nezreteľne a ťažkopádne. Brazílsky prízvuk má pre cudzie uši ľubozvučnú a silnú kadenciu, vďaka čomu si brazílska portugalčina spočiatku ľahšie osvoja. Jednoduchšie jej rozumejú. Kvôli rozdielnostiam vo výslovnosti však môže trvať trochu dlhšie, kým si zvyknete na prízvuk portugalčiny na druhej strane Atlantiku.

  • Gramatika a pravopis

Pri niektorých slovách existuje viacero pravopisne správnych spôsobov, ako ich napísať. Napríklad v európskej portugalčine sa recepcia píše ako „receço“, ale v brazílskej portugalčine sa „recepço“ píše s p, ktoré sa aj vyslovuje. Toto štandardne platí pre slová, v ktorých sa písmeno p v brazílskej portugalčine vyslovuje, ale v európskej portugalčine už nie.

Brazílčania sa so svojim jazykom vedia vyhrať a v niektorých prípadoch menia podstatné mená na slovesá. Portugalská fráza „dar os parabéns“ sa používa na vyjadrenie blahoželania, hoci Brazílčania niekedy tento výraz stlačia do jedného slovesa – „parabenizar“.

  • Formálny a neformálny prejav

V Brazílii môžete v bežných situáciách oslovovať väčšinu osôb slovom „você“, avšak toto slovo je možné použiť aj v niektorých oficiálnych situáciách. Týmto spôsobom sa približujeme k univerzálnosti anglického slova „you“. V Portugalsku je však napríklad slovo „tu“ vyhradené pre priateľov, rodinu a uvoľnené okolnosti.

Ktorú verziu portugalského jazyka je výhodnejšie sa naučiť?

Musíte si zvážiť, kde budete v budúcnosti pracovať, učiť sa alebo kam budete cestovať. Uprednostňujete v reči niektoré zvuky pred inými? Ktorá kultúra sa vám zdá byť príťažlivejšia? Brazílska alebo portugalská? Ak by ste si mohli vybrať, kde by ste chceli žiť? Máte v niektorej z týchto krajín známych?

Ak chcete cestovať, žiť alebo pracovať v Portugalsku, alebo ak sa chcete dostať do ďalších portugalsky hovoriacich krajín, či študovať formálnejší a tradičnejší jazyk, je dobrou voľbou európska portugalčina.

Ak chcete cestovať, žiť a pracovať v Brazílii, alebo ak chcete študovať jednoduchšiu a menej formálnu verziu portugalského jazyka, či lepšie spoznať juhoamerické kultúry a tradície, zvážte štúdium brazílskej portugalčiny.

Tip na záver

Nezabudnite, že nech sa rozhodnete pre ktorúkoľvek možnosť, stále pôjde o jeden a ten istý jazyk. Budete tak stále môcť čítať literatúru vydanú v oboch krajinách a s ľuďmi sa dohovoríte bez problémov. Nech Vám v ceste pri zoznamovaní sa s novou kultúrou nestoja žiadne prekážky!