Svet je jedna veľká dedina a jedným zo spôsobov, ako ho ešte viac prepojiť, je preklad. Výška odmeny za jednotlivé typy prekladateľských úloh závisí od viacerých kritérií. Jazyková kombinácia, druh prekladateľskej služby, rýchlosť vyhotovenia prekladu, krajina, v ktorej prekladateľ žije a pracuje, a typ prekladaného textu – to všetko má veľký vplyv na výšku odmeny za preklad.

Ktoré prekladateľské pozície ponúkajú najvyššie platové ohodnotenie?

Prekladatelia orientujúci sa na preklad literatúry zarábajú v priemere 51 000 USD ročne. Ide o najlepšie platených poskytovateľov prekladateľských služieb. S najväčšou pravdepodobnosťou za to môže fakt, že literárny text je považovaný za najťažší typ textu na preklad do iného jazyka.

Poéziu, rozsiahle romány, časopisy a iné druhy literatúry prekladajú prekladatelia literárneho textu. Ich cieľom je prelomiť jazykové bariéry a sprístupniť literárne umenie čitateľom z celého sveta.

Lekárske a právne preklady sú ďalšími dvoma kategóriami prekladov, ktoré sú dobre platovo ohodnotené vzhľadom na potrebu vysokej miery presnosti. Štandardne sú prekladatelia v tomto sektore odborníkmi v daných oblastiach a dôkladne ovládajú odbornú terminológiu a zákony.

Vzhľadom na rastúcu potrebu lokalizačných služieb v rôznych odvetviach sú pracovné miesta spojené s lokalizáciou platovo ohodnotené tiež veľmi dobre.

Keďže čoraz viac firiem pôsobí vo viacerých krajinách, jazykoví špecialisti a lokalizační inžinieri, ktorí im pomôžu udržať si podiel na globálnom trhu, sú veľmi žiadaní. Väčšina takýchto firiem je pripravená zaplatiť prijateľné poplatky výmenou za vysokokvalitný preklad.

Štandardní prekladatelia však nemajú najlepšie platové ohodnotenie. Medzi najlepšie platených odborníkov v oblasti poskytovania jazykových služieb patria simultánni tlmočníci. Je tak tomu preto, že ide v rámci práce s cudzím jazykom o najnáročnejší druh práce.

Simultánne tlmočenie si vyžaduje silné komunikačné schopnosti a jazykovú zdatnosť. Tlmočník si vypočuje správu v jednom jazyku, pretlmočí ju a následne ju vyloží v druhom jazyku.

Najlepšie platené jazykové kombinácie

Tieto jazyky sú rozšírenejšie, avšak aj obchodné a priemyselné činnosti v tomto jazyku sú štandardnými. Napríklad nemecký jazyk síce nemá veľký počet rodených hovoriacich, avšak ekonomická produkcia Nemecka je obrovská a poskytuje veľa príležitostí na zabezpečenie slušného živobytia.

Podľa rebríčka najlepších a najobľúbenejších jazykov nižšie uvádzame zoznam jazykov, za ktoré sa v oblasti prekladov a tlmočenia platí najviac:

  • Arabčina – 74 000 amerických dolárov ročne.
  • Nemčina – 60 000 amerických dolárov ročne.
  • Španielčina  – 48 000 amerických dolárov ročne.
  • Francúzština – 45 000 amerických dolárov ročne.
  • Holandčina – 44 000 amerických dolárov ročne.
  • Ruština  – 43 000 amerických dolárov ročne.
  • Japončina – 42 000 amerických dolárov ročne.
  • Taliančina – 36 000 amerických dolárov ročne.
  • Štandardná čínština (mandarínčina) – 35 000 amerických dolárov ročne

Tip na záver…

Platí, že všetci prekladatelia, ktorí chcú uspieť na globálnom trhu, musia byť schopní komunikovať v rôznych jazykoch. Skôr ako si začnete hľadať prácu prekladateľa, by ste mali zhodnotiť svoje zručnosti, vybrať si jazyk, na ktorý sa chcete zamerať, a potom sa rozhodnúť, na ktorú oblasť sa chcete špecializovať. Správna voľba jazyka vás môže skutočne dostať kamkoľvek budete chcieť! Ak chcete pracovať ako prekladateľ alebo si zaistiť profesionálne prekladateľské služby, neváhajte kontaktovať spoločnosť K&J Translations.