Od záznamu po vysoko kvalitné zvukové nahrávky

Napadlo vám niekedy, kto je tá dáma alebo pán, ktorých môžete počuť vo výťahoch, zvukových správach alebo pri dôležitých verejných oznámeniach či udalostiach?

Ide o hlasový komentár alebo hlasový záznam, čo je zvukový záznam predpripraveného textu. Môžete sa s ním stretnúť v prípade televíznej reklamy, rozhlasovej reklamy, filmov, audiokníh a mnohých iných.

Budete potrebovať vysokokvalitné vybavenie a vhodný priestor na záznam hlasu

Či už ide o reklamu, obsah knihy alebo pokyny, hlasový komentár sa zvyčajne číta z vopred napísaného textu alebo scenára. Podstatou je, že čitateľa alebo hlasového herca konkrétneho textu by ste nikdy nemali spoznať, pretože jednoducho ide o zvukový záznam hlasu, ktorý musí splniť svoj účel. Výsledkom je, že komentár k reklame využíva hlas odlišný od toho, ktorý je určený na rozprávanie príbehov na filmovom podujatí.

Na hlasový záznam tej najvyššej kvality je potrebný vysokokvalitný mikrofón, počítač, príslušný softvér, slúchadlá a ďalšie príslušenstvo. Navyše prostredie, v ktorom je hlas zaznamenávaný, má veľký vplyv na kvalitu výslednej nahrávky. Netreba tiež zabudnúť na to, že počas nahrávania je zaznamenávaný nielen konkrétny hlas, ale aj zvuky okolitého sveta.

Hlasový komentár číta odborník

Keďže zvukové komentáre sú široko vyžívané pri rozprávaní, vzdelávaní, presviedčaní a v mnohých iných prípadoch, zvolenie tónu hlasu patrí medzi najvýznamnejšie faktory vplývajúce na výslednú kvalitu záznamu. Profesionáli zameraní na zvukové komentáre majú množstvo talentov, ktoré sú postavené na ich dlhoročnej praxi. Takými sú napríklad trénovaný, srdečný a jasný hlas, schopnosť vyhnúť sa zlyhaniu hlasu, plynulé čítanie bez chýb, správne vyslovovanie a schopnosť meniť tón hlasu tak, aby bol čo najvhodnejšie prispôsobený danému textu a posolstvu, ktoré má táto správa niesť.

Závisí to síce na konkrétnom projekte, ale konkrétny hlasový záznam môže mať rôzne účinky. Môže napríklad priblížiť vyobrazenie konkrétnych postáv. V takom prípade sú rozhodujúce herecké schopnosti hlasového herca, dôležitými však môžu byť aj rôzne naratívne metódy. V rozhlasových alebo televíznych reklamách je najčastejšie počuť klasický a nadšený tón, ktorý vyzýva na akciu, ale na podanie náučného obsahu je nevyhnutné, aby boli tóny hlasu jasné a smerodajné.

Na cena hlasového záznamu vplývajú rôzne činitele

Keďže k hlasovým komentára existuje množstvo alternatív, ceny, ktoré môžete nájsť uvedené online, sú pravdepodobne iba hrubými odhadmi. Konečná cena zvyčajne zahŕňa čítanie textu a samozrejme nahrávanie hlasu, ako aj neskoršiu postprodukciu, ktorá vylepšuje kvalitu zvukových záznamov. Nie to však to jediné, čo má vplyv na výslednú cenu.

Ceny výrazne ovplyvňuje aj to, za akým účelom potrebujete vyhotoviť daný zvukový záznam. Rozdiel je v tom, či chcete zvukový klip použiť na nepropagačné účely (napr. počítačové hry) alebo na rôzne reklamy na sociálnych sieťach, v rádiu či v televízii. Ďalším dôležitým faktorom je trvanie hlasového záznamu, ktoré zohľadňuje počet slov v scenári, trvanie nahrávania, jeho štruktúra a to, aký jazyk je v texte použitý.

Konečnú cenu za váš hlasový projekt by ste preto mali prediskutovať s vybraným dodávateľom alebo s niekoľkými dodávateľmi , ktorí na základe vašich preferencií a požiadaviek zostavia konkrétnu cenovú ponuku.Pokiaľ je to možné, mali by vám poslať aj zvukovú krátku ukážku, aby ste si vedeli predstaviť, ako bude znieť konečný produkt. Toto vám uľahčí výber toho najvhodnejšieho hlasu pre váš záznam.Ak potrebujete služby nahrávania hlasu vo viacerých jazykoch, neváhajte nás kontaktovať. Naši profesionáli majú všetko potrebné vybavenie a radi vám pripravia kvalitný zvukový záznam. Viac sa dočítate na nasledujúcom odkaze.