75% z celkového marketingového rozpočtu sa investuje do digitálneho marketingu. Keďže sa trh každým dňom viac rozširuje, vytváranie nových marketingových stratégií a rozvíjanie nových nápadov na zvládnutie trhu je každým dňom náročnejšie.

Naplánovanie marketingovej kampane nie je ľahká úloha. Náklady na marketing sú dosť vysoké, a preto je veľmi dôležité, aby ste z vašej investície vyťažili čo najviac. Vaša reklama by mala byť pre zákazníka atraktívna nielen vizuálne, ale aj verbálne.

Ak sa rozhodnete, že svoje marketingové kampane rozšírite na medzinárodný trh, vyberte si vhodného poskytovateľa prekladateľských služieb, ktorý má na preklad tohto typu potrebné znalosti a vloží do neho dostatok úsilia.

Marketingový preklad nie je totiž len doslovným prekladom informácií. Zákazníkom musí odovzdať rovnakú správu indetickým spôsobom, ako to robí originálna verzia reklamy. Pri prekladaní marketingových kampaní musí mať prekladateľ na pamäti niekoľko obzvlášť dôležitých faktorov.

Čo je potrebné zvážiť pri marketingových prekladoch

Definujte vaše cieľové publikum

Žijeme vo veľmi rozmanitom svete, v ktorom nás od seba odlišuje naša kultúra, jazyk, tradície a množstvo ďalších aspektov. Pri práci na projekte musíte mať v hlave dobrú predstavu vášho cieľového publika. Bude váš projekt spustený na regionálnej alebo globálnej úrovni?

Je tiež dôležité vedieť, ktoré zemepisné oblasti sa chystáte pokryť, pretože jazyk sa v jednotlivých regiónoch často líši. Keďže chcete, aby bola správa príťažlivá pre vaše cieľové publikum, uistite sa, že ich oslovíte v jazyku, ktorý je im blízky. Tak na svojich potenciálnych zákazníkov urobíte omnoho silnejší dojem.

Analýza originálneho textu

Predtým, ako začnete s prekladom, nezabudnite dať skontrolovať váš text niekomu, kto dobre pozná cieľový trh. Je dôležité skontrolovať predovšetkým frázy, obrázky a pojmy, ktoré nemusia byť prijateľné vo všetkých kultúrach. Ubezpečte sa, že obsah nebude na cieľovom trhu považovaný za nevhodný alebo urážlivý. Toto môžu spôsobiť niektoré výrazy, metafory alebo fotografie.

Spätná väzba bude pre vašu kampaň veľmi prospešná. Môže vám ušetriť nepríjemnosti a zbytočné plytvanie peniazmi bez akéhokoľvek účinku.

Uistite sa, že váš text neobsahuje gramatické chyby alebo preklepy

Pravopisné chyby môžu pokaziť všetku prácu, ktorú ste vynaložili na budovanie kampane. Najlepšie sa tomu vyhnete, ak dáte preložený text skontrolovať skúsenému jazykovému korektorovi. Je dôležité, aby bol konečný text dobre čitateľný, zrozumiteľný, jasný a neobsahoval preklepy ani gramatické chyby.

Zamerajte sa na váš rozpočet a čas

Preklad marketingového textu si vyžaduje dosť času, preto sa cena aj čas vyhotovenia môžu podstatne líšiť od prekladu všeobecných alebo technických textov. Preklad marketingového obsahu je náročnejšia úloha, keďže pri nesprávnej interpretácii môže text stratiť svoj význam a spôsobiť viac škody než úžitku.

Špeciálnu pozornosť a niekoľko revízií si vyžaduje aj preklad tituliek a tagov, aby preklad naozaj korešpondoval so správou, ktorú chcete zákazníkom odovzdať.

Rozdeliť jeden projekt medzi viacerých prekladateľov v tomto prípade rozhodne nie je najlepší nápad. V marketingových textoch dosiahnete konzistentnosť štýlu omnoho ťažšie ako v technickej dokumentácii.

Zhrnutie

Ak chcete vytvoriť úspešnú marketingovú kampaň, je nevyhnutné spolupracovať so skúsenými odborníkmi, zozbierať dostatok informácií o kultúre na vašom cieľovom trhu a dobre rozumieť hodnotám značky, ktorú prezentujete. To vám pomôže osloviť viac ľudí a dosiahnuť želaný úspech. Nezabudnite ani sledovať a zaznamenávať úspech vašich marketingových kampaní. Vďaka tomu sa budete pri tvorení kampaní neustále zlepšovať a budete dosahovať lepšie a lepšie výsledky.