V Indii používajú rôzne jazyky, pričom 78,05% Indov hovorí jazykmi patriacimi do skupiny indoárijských jazykov. Nasledujú jazyky zo skupiny drávidských jazykov, ktoré používa 19,64% populácie. Zvyšných 2,31% obyvateľov Indie hovorí jazykmi patriacimi do rôznych ďalších jazykových skupín vrátane tajsko-kadajskej a austroázijskej skupiny jazykov.

Hindčina je najbežnejšie používaným jazykom Indie a slúži takmer ako lingua franca celej severnej a strednej časti krajiny. Bengálčina je druhým najčastejšie používaným jazykom a väčšinu ľudí, ktorí ňou hovoria, žije vo východnej a severovýchodnej časti Indie.

Nedávno vypukli v Indii nepokoje, pretože vládna moc sa pokúsila vynútiť si používanie hindčiny v tých častiach krajiny, pre ktoré nebola natívna. Medzi takéto oblasti patrí napríklad Tamilnádu.

O celkovom počtu jazykov, ktorými sa v Indii hovorí, sa často vedú spory. Dlhodobo však pretrváva konsenzus, že ich je 780. To znamená, že po Papue-Novej Guinei je India na  2. mieste čo sa týka množstva jazykov, ktorými sa hovorí v jednej krajine.

India má dva úradné jazyky: hindčinu (písmo dévanágarí) a angličtinu. To však neznamená, že hindčina je národným jazykom Indie. Indická ústava totiž takýto status neudeľuje žiadnemu jazyku.

Indická ústava odkazuje podľa ich mena na 22 jazykov, ktoré sú označované ako tzv. plánované jazyky. Tieto jazyky dostali oficiálne potvrdenie a podporu štátu.

Patria medzi ne:

 • Asámčina
 • Bengálčina
 • Gudžarátčina
 • Hindčina
 • Kannadčina
 • Kašmírčina
 • Konkánčina
 • Malajálamčina
 • Manipúrčina
 • Maráthčina
 • Nepálčina
 • Uríjčina
 • Pandžábčina
 • Sanskrit
 • Sindhčina
 • Tamilčina
 • Telugčina
 • Urdčina
 • Bodo
 • Santalčina
 • Maithili
 • Dógrí

14 z týchto jazykov bolo v ústave zahrnutých od samého začiatku, ďalšie pribúdali časom.

Ostatné jazyky, ktorými sa v Indii hovorí, neboli vládou uznané z jedného z nasledujúcich troch dôvodov:

 1. V Indii ním hovorí menej ako 10 000 ľudí.
 2. Neexistuje dostatok údajov na to, aby mohol byť primerane odlíšený ako samostatný jazyk.
 3. Nemožnosť dosiahnuť lingvistickú zhodu v otázke, či ide o ďalšie jazyky, alebo iba o dialekty existujúcich jazykov.

Okrem toho existuje v Indii 6 klasických jazykov:

 • Kannadčina
 • Malajálamčina
 • Uríjčina
 • Sanskrit
 • Tamilčina
 • Telugčina

Status klasického jazyka býva udelený tým jazykom, o ktorých sa predpokladá, že sú kultúrne hlboko zakorenené a majú nezávislú povahu.

96,71% Indov hovorí jedným z plánovaných jazykov, zvyšných 3,29% používa pestrú škálu iných jazykov. V Indii sa často stáva, že nerozprávate rovnakým jazykom ako zvyšok vašej domácnosti.

Na vznik tejto jazykovej rozmanitosti vplývalo viacero faktorov:

 1. Nízka miera centralizácie – väčšinu svojej existencie bola India nejednotná, čo viedlo k rozvoju rôznych kultúr na území, ktoré dnes súhrnne označujeme názvom India.
 2. Masové migrácie, ku ktorým v priebehu dejín na území Indie dochádzalo, sa pretavilo do vzniku 6-7 odlišných jazykových rodín v tej istej oblasti.
 3. Britská kolonizácia Indie viedla k tomu, že angličtina sa stala mimoriadne dôležitým jazykom. Aj dnes je používaná na mnohých vysokých školách a dokonca aj na niektorých úrovniach štátnej správy.
 4. V období Mughalskej ríše bola dominantným jazykom Indie perzština, vďaka čomu sa stala aj dvorným jazykom. Tento stav trval až do obdobia britskej kolonizácie.

To všetko vplývalo na stav, ktorý dnes panuje v Indii: najvyšší odhadovaný počet indických jazykov mimo plánovaných jazykov je 1599. Medzi lingvistami vyvolal tento stav dodnes trvajúcu diskusiu o rozdieloch medzi jazykom a dialektom.

Ak vaša firma potrebuje preklad do niektorého z indických jazykov, kontaktujte nás a my vás spojíme s našimi odbornými prekladateľmi a zabezpečíme vám kvalitný preklad v rekordnom čase!