Čo sa týka jazykov, Čína je jednou z najrozmanitejších krajín na svete. Najviac rozšíreným jazykom v Číne je štandardná čínština. Tento jazyk má svoje korene v severočínskych dialektoch, avšak podľa posledného prieskumu Enthologue sa v Číne hovorí 302 jazykmi. Ide tiež o národný jazyk.

71% Číňanov hovorí rôznymi verziami štandardnej čínštiny (niekedy tiež nesprávne pomenovávaná anglicizmom mandarínština). Tá je takmer lingua franca v tých oblastiach Číny, v ktorých sa hovorí.

Na tomto mieste môžeme poznamenať, že autonómne oblasti Číny, medzi ktoré patrí napríklad Hong Kong, toto pravidlo nedodržiavajú. Napríklad v Tibetskej autonómnej oblasti je oficiálnym jazykom tibetčina, rovnako mongolčina je oficiálnym jazykom Vnútorného Mongolska V Hong Kongu sú oficiálnymi jazykmi kantončina a angličtina a v Macau sa ako oficiálny jazyk používajú portugalčina a kantončina.

Oficiálnymi jazykmi Číny sú nasledujúce jazyky:

 • štandardná mandarinčina
 • kantončina
 • portugalčina
 • angličtina
 • mongolčina
 • Haix
 • Bayingolin
 • Bortala
 • kórejčina, tibetčina
 • ujgurčina
 • čuangčina
 • kazaština
 • Yi

Vďaka tomuto množstvu jazykov Organizácia Spojených Národov ustanovila 20. apríl za Deň čínskeho jazyka.

Predtým než túto krajinu navštívite by ste však mali vedieť, že v Číne nehovoria o jazykoch ako takých, ale o dialektoch. Pre politické dôvody sa o nich však hovorí ako o čínskom jazyku a to aj napriek nesúhlasu lingvistov z celého sveta.

Čínština je tiež najbežnejším materinským jazykom na svete, ktorým hovorí dokopy 1,3 miliardy ľudí. Ide však o trochu zavádzajúce tvrdenie, keďže tí, ktorí hovoria mandarínsky, nebudú schopní porozumieť napríklad kantončine. Naopak to však neplatí. Aj keď je podľa čínskeho práva kultúrna a regionálna autonómia povolená, ľudia žijúci v oblastiach, v ktorých je rodným jazykom iný jazyk ako Štandardná čínština, sa ho musia naučiť.

O počte skupín čínskych jazykov vedú jazykovedci mnoho diskusií a ich počet sa uvádza od 7 do 10.

Sú to:

 1. Mandarínčina – hovorí ňou najviac ľudí, je známa aj ako severná čínština.
 2. Wu – Hovorí sa ňou väčšinou na pobreží Šanghaja.
 3. Yue – Tento jazyk nie je zrozumiteľný pre ľudí hovoriacich inými dialektami a je známy ako kantončina.
 4. Xiang – hovorí sa ním v juhočínskej provincii Huan, je zrozumiteľný ľuďom, ktorí rozumejú mandarínčine.
 5. Min – Používa sa v provincii Fujian, rovnako aj na Taiwane.
 6. Gan – hovorí sa ním v rôznych provinciách, vrátane Jiangxi a Fujian. Je tiež známy ako Kan.
 7. Hakka – Hakkou sa hovorí hlavne v izolovaných regiónoch a skladá sa z 13 rôznych dialektov.

A prečo tomu tak je? Z historického hľadiska, Čína nebola zjednotenou krajinou a tieto regionálne rozdiely sa pretavili do rôznych čínskych jazykov, o ktorých dnes vieme.

Jedným z ďalších dôvodov je fakt, že veľa regiónov bolo geograficky izolovaných. Keďže existovali bez kontaktu a interakcie so svojimi najbližšími susedmi nemôže byť až tak nečakané, že títo ľudia rozumeli iba dialektom, ktorými sa hovorilo v ich vlastnom regióne. Treba tiež poznamenať, že aj do týchto jazykových skupín patria milióny ľudí.

Ľudia patriaci do mnohé z týchto skupín si navzájom rozumejú, existuje však ešte väčšie množstvo tých, ktoré také šťastie nemajú.

Ak vaša firma potrebuje preklad do niektorého z čínskych jazykov, kontaktujte nás a my vás spojíme s našimi odbornými prekladateľmi a zabezpečíme vám kvalitnú prácu v rekordnom čase!