Pri otázke, akým jazykom sa v súčasnosti hovorí v Egypte, dokáže presne odpovedať len málokto. Väčšina dialektov používaných v Egypte má totiž formu nárečia. Spomedzi nich sú najrozšírenejšími jazykmi tie, ktoré používajú arabské skupiny obyvateľstva. Keďže Egypt obýva mnoho etník – najmä prisťahovalci z Európy, hovorí sa v ňom mnohými rôznymi jazykmi.

Egyptský jazyk tiež slúži ako živá pripomienka toho, že hovorené jazyky sa môžu výrazne líšiť od svojich spisovných štandardných variantov. Tieto hovorené jazyky však lepšie reprezentujú regionálne rozdiely a ich spisovná verzia má funkciu zjednocujúceho prvku štandardného jazyka.

Historický vývoj egyptského jazyka

Staroveký Egypt má dlhú a slávnu históriu, ktorá siaha až 35 storočí pred začiatok nášho letopočtu. Ide o jeden z najstarších hovorených jazykov na svete. Starovekí Egypťania boli známi svojimi hieroglyfmi. Hieroglyfy sú jednoduché kresby, ktoré znázorňujú najmú udalosti zo života. Hieroglyfmi dokonca bola zaznamenávaná história, písaná literatúra a aj lekárske príručky. Faraóni používali starovekú egyptčinu a v tomto jazyku boli písané aj staroveké egyptské posvätné texty.

Egyptský jazyk dnes

Úradným jazykom Egypta je moderná štandardná arabčina, známy aj pod skratkou MSA. Je používaná vo väčšine písomných dokumentov a v školách. Názov moderná štandardná arabčina však odkazuje predovšetkým na literárnu formu arabčiny. V podstate ide o makrojazyk zložený z mnohých nárečových dialektov. Je teda potrené poznamenať, že moderná štandardná arabčina je jazykom literatúry, médií, vzdelávania a dokonca aj úradného prostredia, avšak nie je jazykom bežnej konverzácie.

Je odvodená z klasickej (stredovekej) arabčiny a jej gramatika a pravopis sa od 7. storočia výraznejším spôsobom nezmenili. Postupne ale došlo vplyvom angličtiny a francúzštiny k zmene niekoľkých aspektov v jej štylistike a forme.

Ďalšie nárečia

Každý národ má svoj vlastný „arabský dialekt“ alebo „amíja„, ktorý používa v každodennej komunikácii. Rozdiely je možné badať skôr po zvukovej stránke a nie v slovnej zásobe či gramatike.

Egyptská arabčina (hovorová forma makrojazyka) je najrozšírenejším jazykom Egypta a de facto sa považuje za národný jazyk krajiny. Moderná forma jazyka v sebe kombinuje arabské, koptské, turecké, osmanské, francúzske a talianske prvky.

Medzi ďalšie rozšírené arabské dialekty patria okrem iného sa’idská arabčina (používaná najmä vo vidieckych komunitách pri sudánskych hraniciach), sudánska arabčina (používaná najmä sudánskymi prisťahovalcami), severo-levantská arabčina, južná jemenská arabčina, alžírska arabčina, zálivová arabčina a marocká arabčina.

Okrem toho vzdelaní Egypťania majú častejšie ako druhý jazyk angličtinu alebo francúzštinu. Dokonca približne 3 milióny Egypťanov hovorí po francúzsky. Medzi jazyky prisťahovalcov, ktorými sa v Egypte hovorí, patria adygčina, amharčina, gréčtina, arménčina a taliančina.

Ak teda práve plánujete cestu do Egypta alebo sa zaujímate o jeho jazyk či kultúru, alebo študujete jeho históriu, môžete využiť naše spoľahlivé služby jazykových prekladov. Sme tu, aby sme vám pomohli!