Ak sa chystáte začať s propagáciou vašich služieb na novom trhu, prvým a najčastejším krokom je použitie Google Adwords. Mnohí však nevedia, že preklad vášho obsahu SEO a reklamnej kampane nestačí. Je veľmi dôležité, aby ste preklad týchto obsahov zverili do rúk odborníkom, ktorí sú rodení hovoriaci cieľového jazyka a aby ste zvláštnu pozornosť venovali aj lokalizácii kampaní.

Lokalizácia

Prečo je lokalizácia nevyhnutná? Niektoré frázy je totiž takmer nemožné doslova preložiť. Príkladom sú mnohé frazémy, metafory alebo reklamné slogany, ktorých doslovný preklad môže v cieľovom jazyku pôsobiť amatérsky alebo vôbec nebude pochopený. Ďalším problémom pri SEO prekladoch je, že v rôznych krajinách sa používajú rôzne výrazy pri hľadaní rovnakej služby alebo produktov.

Napríklad, napriek tomu, že Srbsko aj Chorvátsko hovoria veľmi podobnými jazykmi, v prípade, že slovo „továreň“ hľadá na Googli Srb, napíše „fabrika“, zatiaľ čo Chorvát by hľadal výraz „tvornica“.

Tento druh lokalizácie je dôvodom, prečo je také nevyhnutné, aby ktokoľvek, kto lokalizuje vašu kampaň, nielen bezchybne ovládal jazyk, ale aj obyčaje a reálie hovoriacich v konkrétnej krajine.

Premýšľajte o dĺžke slov

Po celom svete sú titulky optimalizované na ideálnu dĺžku. Dĺžka reklamy naozaj má vplyv na jej úspešnosť. Treba myslieť na to, že pri preklade sa váš text často predĺži o 25 %, niekedy dokonca až o 50 %.

Často bude potrebné, aby prekladateľ názov kompletne prerobil, na čo bude potrebovať aspoň nejaké znalosti z oblasti SEO.

Ako úspešne preložiť reklamu

Prvá vec, ktorú budete pri preklade reklamy potrebovať, je prekladateľ, ktorý je rodeným hovoriacim cieľového jazyka alebo regiónu, má skúsenosti s prekladmi SEO a v ideálnom prípade aj s lokalizáciou reklám.

  1. Preskúmajte a vyberte si kľúčové slová, ktorých sa budete držať. Návštevníci z rôznych oblastí budú vyhľadávať rôzne veci pomocou rôznych slov. Uistite sa, že pred začiatkom propogácie preskúmate trh a frekvenciu používania konkrétneho kľúčového slova. Prekladateľ by vám mal pomôcť s optimalizáciou tohto procesu.
  2. Prekladateľ by vám mal vedieť poradiť aj ohľadom toho, aké najčastejšie chyby používatelia napíšu pri vyťukávaní konkrétneho kľúčového slova. Aj tieto chyby či preklepy by mali byť zahrnuté vo vašich kľúčových slovách.
  3. Uistite sa, že používate správnu abecedu. Napríklad použitie latinského písmena „a“ namiesto „a“ v cyrilike, urobí vaši reklamu neefektívnou. Hoci totiž obe písmená vyzerajú rovnako, počítač ich rozozná ako dva rôzne znaky.
  4. Preklad samotnej reklamy – v tom spočíva hlavná práca prekladateľa. Skontrolujte, či je konečný preklad v rámci obmedzeného počtu znakov na Google Adwords a či majú názvy a popisy primeranú dĺžku. Uistite sa, že zostal zachovaný celkový význam reklamy.

Zdá sa vám to celé príliš komplikované? Bez problémov. V K&J Translations vám vieme ponúknuť služby skúsených, kvalitných prekladateľov, ktorí sú odborníci na SEO preklady.