Znalosť cudzích jazykov je dôležitým aspektom v oblasti medzinárodného podnikania. To má za následok, že keď podniky expandujú na globálne trhy, potrebujú spoľahlivého obchodného partnera, ktorého často nachádzajú práve v prekladateľoch a prekladateľských agentúrach.

Prekladateľské agentúry môžu tento trend dopytu po prekladateľských službách objaviť vskutku rýchlo. Vďaka tomu máme tiež presné informácie o tom, ktoré jazyky bývajú prekladané najčastejšie a aké sú trendy v oblasti prekladu vo svete biznisu.

Francúzština

Viaceré prekladateľské agentúry zaznamenali nárast dopytu po prekladateľských službách z a do francúzskeho jazyka. Z historického hľadiska je francúzsky trh veľmi silno prepojený s britskou ekonomikou, čo sa stále odráža vo zvýšenom dopyte po prekladateľských službách v tejto jazykovej kombinácii, t.j. prekladoch z angličtiny do francúzštiny a naopak. To platí ako pre britské spoločnosti, ktoré chcú vstúpiť na francúzsky trh, ako aj pre francúzske spoločnosti usilujúce sa o vstup na britský trh; v oboch prípadoch sú vyžadované preklady na profesionálnej úrovni.

Nemčina

Nemecko je dnes jedným z najväčších obchodných partnerov Európy. V oblasti dovozu a vývozu dokonca prekonáva aj Francúzsko. V mnohých priemyselných odvetviach – najmä v oblastiach techniky a zdravotníctva, sa tak významne zvýšil dopyt po prekladoch z a do nemeckého jazyka. Nemčina je navyše jedným z hlavných jazykov vo Švajčiarsku, ktoré je silným obchodným partnerom Spojeného kráľovstva.

Španielčina

Španielsko je už dlho dôležitým obchodným partnerom Spojeného kráľovstva. Aj napriek tomu, že sa agregovaný objem obchodu medzi týmito dvoma krajinami v posledných rokoch mierne znížil, zostáva mimoriadne silný. Španielčina však nie je jedinečná iba pre Španielsko; jej dialektmi a variantmi sa hovorí aj v mnohých ďalších oblastiach – najmä v krajinách Južnej Ameriky, v ktorých je preklad veľmi žiadaný.

Štandardná čínština

Čína je dôležitým cieľovým trhom pre mnoho britských spoločností. Ide totiž o jednu z najrýchlejšie rastúcich ekonomík na svete s obrovským množstvom spotrebiteľov a potenciálnych zákazníkov. Štandardná čínština je materinským jazykom viac ako miliardy ľudí. V obchodnom a priemyselnom svete je tak veľmi žiadaná. V mnohých podnikateľských sektoroch došlo v poslednej dobe k výraznému zvýšeniu záujmu o štandardnú čínštinu a predpokladá sa, že tento záujem sa bude zvyšovať.

Arabčina

Arabčina je materinským jazykom mnohých rozvíjajúcich sa zahraničných trhov Afriky a Blízkeho východu. V oblasti biznisu je tak dôležitým jazykom. Aj keď bola v minulosti prehliadaná, britská ekonomika sa čoraz viac zameriava na obchod s arabsky hovoriacimi spotrebiteľmi a partnermi. To len dokazuje dôležitosť prekladateľských služieb pre tento trh.

Nové jazykové trendy v oblasti prekladov

V poslednej dobe bol tiež zaznamenaný zvýšený dopyt po preklade dovtedy neobvyklých jazykových kombinácií. Stredná Európa je najrýchlejšie rastúcim regiónom starého kontinentu, čo z nej robí príťažlivé prostredie pre podnikanie vo viacerých oblastiach. Krajiny, v ktorých miera rastu HDP dosahuje takmer 4%, čiže Poľsko, Maďarsko, Slovensko a Česká republika, sú dobrým indikátorom toho, aký silný je ekonomický potenciál týchto trhov. Tieto trhy nie sú tak presýtené, ako napríklad trhy v Veľkej Británie, Francúzska alebo Nemecka, takže stále poskytujú dostatok priestoru pre rast. Výsledkom je rastúci dopyt po prekladoch z a do poľského, maďarského, slovenského a českého jazyka. Predpokladáme, že tento trend bude pokračovať.

Vzhľadom na stav globálnej ekonomiky je tiež možné predpokladať, že dopyt po prekladateľských službách sa bude regulovať zodpovedajúcim spôsobom. Keďže kvalitné prekladateľské služby sú nevyhnutné pre obchodný úspech, je pre spoločnosti počas expandovania na nové trhy nadmieru dôležité, aby spolupracovali s partnerom, na ktorého sa môžu dennodenne spoľahnúť pri bežných prekladoch aj pri veľkých viacjazyčných projektoch.

Pokiaľ hľadáte kvalitného partnera, ktorý sa v oblasti prekladov dokáže prispôsobiť vašim konkrétnym obchodným potrebám, kontaktujte nás a my s vami prediskutujeme možnosti spolupráce.